onsdag 14 oktober 2009

Cykelhjälm hjälper inte mot bilkrock

Vägverkets generaldirektör Lena Erixon säger såhär i Hallandsposten om cykelhjälmar:

- I Stockholm är vi uppe på den nivå vi vill se överallt. Där har den tuffa trafikmiljön fått folk att tänka på att ha hjälm.

Det har hon säkert rätt i! Hon väljer sina ord med omsorg för hon vill inte ljuga. Folk tror gärna att cykelhjälmar hjälper när man blir överkörd av en bilist. Men det finns mycket som pekar på att det inte stämmer.

Hallandsposten: Hallandscyklister dåliga på att ha hjälmWikipedia: Bicycle helmets in New Zealand

Den här figuren kommer från Nya Zeeland och visar huvudskador bland vuxna cyklister som kolliderat med motorfordon. Som synes så har en ökad hjälmanvändning inte gett någon minskning av huvudskador bland vuxna cyklister som kolliderar med bilar.

Skulle det vara så att cykelhjälmar hjälper mot bilkrockar så borde även fotgängare bära hjälm.

Det finns en svensk studie över trafikskador 1998-2005 enligt patientstatistik från sjukhusen. Om man tittar på cyklister som krockat med bilar, så gick 4% av vårdtiden till skallfraktur. Det är samma andel som bilister, 4%. Tittar man på cyklister som inte krockat med bilar, så gick 5% av vårdtiden till skallfraktur. 15-20% av cyklisterna hade hjälm under den undersökta tiden.

Skallfrakturer är sällsynta (en på fjorton miljoner cyklade kilometer), men ganska allvarliga när man väl får en. Skallfrakturer kräver i genomsnitt 4 dagars vård för cyklister. Men bilisters skallfrakturer är ännu allvarligare och tar i genomsnitt 10 vårddagar.

Den vanligaste skadan bland cyklister är hjärnskakning, som dock inte är så allvarligt som det låter. En hjärnskakning innebär tillfällig minnesförlust, huvudvärk och kräkningar. Men man blir helt återställd. En cyklist med hjärnskakning vårdas i genomsnitt i 1,3 dagar. Svenska cyklister i vägtrafik får i genomsnitt en hjärnskakning på två miljoner kilometer. För att cykla två miljoner kilometer måste man hålla på en timme om dagen (20km) i 274 år.

Ecoprofile: Cyklister får kortaste vårdtiden

Ecoprofile: Europeiska cyklistförbundet: Sluta med hjälmkampanjer!

Ecoprofile: Nederländerna: Världens säkraste cykelland

Även Västmanlands Läns Tidning väljer orden med omsorg. I en artikel om cykelhjälmar skriver man "Ungefär 30 personer varje år har dött i cykelolyckor de senaste fem åren." Ja, och de flesta av dessa blev överkörda av en bilist, se figur nedan, och då hjälper det inte med någon hjälm. Bilisterna får sakta ner helt enkelt, eller ännu bättre, se sig för och inte meja ner cyklister (vi är inte osynliga faktiskt).

Västmanlands Läns Tidning: Få högstadieelever använder cykelhjälm


Källa Sika, Vägtrafikskador 2006, sidan 40.

10 kommentarer:

Anonym sa...

" I Stockholm är vi uppe på den nivå vi vill se överallt. Där har den tuffa trafikmiljön fått folk att tänka på att ha hjälm."

Ett mycket märkligt citat.Det är ju den trafikfarliga miljön vi ska åtgärda och inte befrämja. Av citatet ovan vill man tro att skribenten gärna vill se fler tuffa miljöer för cyklister så att cyklisterna börjar tänka på hjälm.
Märklig inställning till trafiksäkerhet.

Anonym sa...

Erik, du skriver: "Den vanligaste skadan bland cyklister är hjärnskakning"

Jag antar att du då menar "den vanligaste skallskadan som medför sjukhusvistelse".

Du verkar hursomhelst ha gjort samma misstag (förmodligen omedvetet) som man annars så ofta kan se i uttalanden/publikationer där cykelhjälmens nytta förstärks med hjälp av statistik.

Erik Sandblom sa...

Anonym, "Jag antar att du då menar "den vanligaste skallskadan som medför sjukhusvistelse"."

Nej, den vanligaste skadan överhuvudtaget som medför sjukhusvistelse, med 30% av skadefallen. Källa VTI, Trafikskador 1998-2005 enligt patientstatistik, tabell 12a. Du kan se tabellen här:

Ecoprofile: Cyklister får kortaste vårdtiden

Vårdtiden för dessa är i genomsnitt 1,3 dagar, inräknat de som kolliderade med motorfordon (tabell 12a & 12b).

Anonym sa...

Detta innebär alltså att nyckelbensfraktur, armfraktur, benfraktur odyl vanligtvis inte innebär sjukhusvistelse?

Erik Sandblom sa...

Anonym, det är bara att läsa innantill i tabell 12a som jag länkade till ovan.

hjärnskakningar, 8958 st
fraktur bål (inkl nyckelbensfraktur), 1336 st
armfraktur 4716 st
benfraktur 4839 st
skallfraktur 1345 st

Detta under åren 1998-2005.

Eller menar du att man ska lägga ihop alla frakturer till en enda stor post? Då blir de fler än hjärnskakningarna, men blir å andra sidan utspridda över hela kroppen. Då får man se ut som en Storm Trooper om allt ska skyddas :)

Anonym sa...

Det var något nytt. Jag har fortfarande den bestämda uppfattningen att nyckelbensfraktur är betydligt vanligare än hjärnskakning. Axeln och/eller armen är vanligtvis det första som slår i.

Erik Sandblom sa...

Jag har också läst att nyckelbensfraktur är vanligt. Det vore intressant att se lite siffror på det. Kan det skilja sig mellan länder och körstilar?

Anonym sa...

För att kunna göra uttalanden om hjärnskakningar är nio gånger vanligare än nyckelbensfraktur hos cyklister så behövs det förmodligen en skicklighet: man räknar enbart de som blivit inlagda på sjukhus för sina skador och utelämnar fall där det har räckt med sjukhusbesök utan att bli inlagd.

Erik Sandblom sa...

VTI-studien gäller endast trafikskadefall som vårdats inom slutenvården, det vill säga de som övernattar på sjukhus. De som kommer till en vårdcentral räknas inte.

Jag antar att nyckelbensbrott kräver slutenvård, eller?

Anonym sa...

Vad jag vet har tävlingscyklister kunnat fortsätta etapplopp med nyckelbensbrott (tex Tyler Hamilton TDF 2003).

Enligt wikipedia är det den vanligaste typen av benbrott http://en.wikipedia.org/wiki/Clavicle_fracture