tisdag 10 mars 2009

Kvinnofridslagen borde heta människofridslagen

Jag är missnöjd med kvinnofridslagen. Jag kan inte förstå varför just kvinnor ska fredas. Alla ska naturligtvis fredas.

I Studio Ett berättar dom om barn som bevittnat våld i hemmet. Dom får inte alltid den terapi dom behöver på grund av att pappan är misstänksam och inte lämnar sitt godkännande. Terapifolket var inne på att en del av papporna är dömda för våld och därför borde deras godkännande inte behövas.

Kanske det, men samtidigt är det inte så konstigt att papporna är misstänksamma mot samhället. De behöver ju inte gå längre än till "kvinnofridslagen" för att misstänka att de på grund av deras kön inte har samma rättigheter som andra människor. Även om det finns statistik som säger att det är mest män som slår kvinnor, så är det inte okej att tala om "män som slår kvinnor". Det är lika dåligt som att tala om "negrer som slår svenskar". Det är människor det handlar om, och människor måste behandlas med respekt, för annars kommer man inte lösa några problem.

Innan kvinnofridslagen infördes var det vanligare att kvinnor som anmält någon närstående för misshandel ångrade sig och drog tillbaka sin anmälan. Detta är inte längre möjligt. Kanske är det bra, men det borde i så fall gälla oavsett kön.

Wikipedia: Kvinnofridslag och kvinnofridskränkning

3 kommentarer:

Cecilia sa...

Ditt inlägg är ren idioti och borde tas bort. Män som upprepat misshandlar sina närstående fälls för kvinnofridskränkning, men skulle det istället vara tvärtom eller i ett förhållande mellan två män så faller det också inom bestämmelsen. Alltså är det lika för alla. En könsneutral rubricering antogs inte av riksdagen då man vill markera att det är såhär det ser ut i samhället. Om du kollar på statistik kommer du kanske förstå varför. Självklart finns det kvinnor som utsätter män för misshandel mm men långt ifrån samma utsträckning som män som slår kvinnor. Det är tyvärr så det ser ut i dagens samhälle. Den dagen kvinnor slår män lika mycket som män slår kvinnor kan vi snacka om en könsneutral rubricering

Erik Sandblom sa...

Tack för ditt inlägg Cecilia. Skönt att veta att lagen är könsneutral, trots att den heter kvinnofridslagen!

"Den dagen kvinnor slår män lika mycket som män slår kvinnor kan vi snacka om en könsneutral rubricering"

Här håller jag inte med. Det sägs att invandrare begår fler brott än infödda. Det är väl inte så konstigt i så fall, eftersom det ofta kan vara svårt att komma till ett nytt land, ofta under pressande omständigheter. Hur som helst kan man inte av den anledningen tala om "svenskfridslag" eller liknande.

Erik Sandblom sa...

Thomas Bodström debatterar:

"1. Lagstiftningen ska ändras så att det också införs en brottsrubricering som grov mansfridskränkning, alternativt gör lagstiftningen könsneutral."

Kvinnorna slår sina män oftare än vad vi tror. Expressen Debatt