onsdag 17 december 2008

Vägverksdirektörens fantastiska innovationer


Foto Jeppe Gustafsson, Östgöta Correspondenten

Du har sett honom i TV – vägverksdirektören Ingemar Skogö. Han gör inte bara utredningar, han teoretiserar om framtiden också. Om några år kanske vi får se landsvägståg på vägarna, tror Skogö. Det är lastbilar med klimatvänliga motorer, till exempel dieselhybrider, som rullar fram med flera vagnar efter sig. Vagnarna kopplas av vid sina destinationer och man kan på så sätt skapa koldioxidsnåla transporter.

Corren.se: Vi måste resa smartare – och kanske mindre

Genialt! Man kör alltså tåg. Och ännu längre fram kan tågen komma att gå på räls, för att på så vis minska friktionen. Men det slutar inte där, för sen kan man hänga upp elledningar ovanför den så kallade rälsen och köra på ren el. Och så kan man öka säkerheten med ett signalsystem som gör att tågen stoppas automatiskt om något går fel.

Jag är stum.

Uppdrag Granskning: Många frågetecken i förbifartens kalkyler
Miljöaktuellt: Vägverkets GD ljög rakt in i kameran

Inga kommentarer: