söndag 17 februari 2008

Töntigt med nollvisionen

Sedan några år slår sig trafiksverige för bröstet och säger att man vill ha "noll döda i trafiken", det vill säga att ingen ska köra ihjäl sig med bilen, eller meja ner nån annan mha bilen. Det kan vi pröjsa en massa miljarder kronor på, väl satsade pengar tycker man.

Knappast, så länge pengarna går till biltrafiken. Tågen är nämligen helt säkra redan idag, det är bara att köpa biljett och stiga på! Mellan 1996 och 2005 var det fyra tågpassagerare som dog i Sverige. Tråkigt för dem och deras anhöriga, men ändå ingenting jämfört med de över 400 som dött i biltrafiken, inte på tio år utan varje år.Men hur är det, är järnvägen sådär helt idiotsäker? Nja, under samma tidsperiod skedde ett antal sk plankorsningsolyckor, det vill säga att bilister kör upp på järnvägspåret framför ett tåg. Sådana sk olyckor ledde till 74 dödsfall. Så; fyra tågpassagerare, och sjuttiofyra bilpassagerare som dör på järnvägskorsningar, på tio år.

Hur gick det till när de fyra tågpassagerarna dog? Var det någon hemsk olycka där ett tåg med fyra passagerare spårade ur? Nej, det var två personer som steg av eller på ett tåg i rörelse, och en person som föll eller hoppade av ett tåg i rörelse. Ägna dig inte åt sånt så överlever du! Den fjärde dog av "annan orsak".

Men är det inte fler som åker bil än tåg? Ja, men det förklarar inte siffrorna. Det sker 150 miljoner tågresor varje år i Sverige. Sammantaget reser tågpassagerarna tio miljarder kilometer varje år. Och ändå sker det färre än ett dödsfall om året.

Så det bästa sättet att öka trafiksäkerheten är att låta bilisterna åka kollektivt. Då minskar olyckorna garanterat. Och säg inte att Sverige är glest, för över hälften av Sveriges befolkning bor inom fem kilometer från en järnvägsstation. Cykelavstånd!


Bygga ut järnvägsnätet för snabbtåg är också ett bra sätt att öka säkerheten. I Frankrike gjordes 1,2 miljarder resor med TGV under tågens första 25 år. Under den tiden dog 2 (två) passagerare. Ytterligare fem dog i terrorattacker. I Japan har man gjort fyra miljarder resor med Shinkansen-tågen på 40 år utan en enda dödsolycka.


Bilden kommer från en artikel i Treehugger.

Likadant är det med spårvägar. Senaste femårsperioden var det fyra spårvagnsresenärer som dog. Medan det var 531 miljoner som reste. Under samma period skedde 370 kollisioner om året mellan bil och spårvagn. Spårvagn har alltid företräde framför bil eftersom spårvagnen följer spåret. Härav termen spårvagn.

Lägg ner nollvisionen. Satsa på spårtrafiken istället!

Läs om den svartvita bilden: Accident ferroviaire de la gare Montparnasse
Banverkets olyckstatistik
Person- och godstransporter på järnväg, kvartal 3 2007

As the TGV celebrates its 25th anniversary, high-speed rail travel confirms its successes in Europe and Worldwide

Inga kommentarer: