tisdag 11 december 2007

Barnfetma och skolskjuts




I Studio Ett igår diskuterades barnfetma. Folkpartisten Britt-Marie Lövgren påpekade förtjänstfullt kopplingen mellan barnfetma och skolskjuts. Föräldrarna tycker det är farligt för barnen att gå eller cykla till skolan, för det är ju så mycket biltrafik. Så därför kör man barnen till skolan. Hon sa att det är en björntjänst, för barnen blir överviktiga vilket är svårt att ändra på när man blir vuxen.

Hon förordar mer gymnastik och liknande i skolan, men i övrigt är det föräldrarnas ansvar. Jag tycker det är en smula tråkigt att hon inte kunde ta med stadsmotorvägar i sin analys. Genom att bygga nya stadsmotorvägar så lockar man människor att skjutsa sina barn till "träning" och annat i andra stadsdelar, istället för att barnen tar sig för egen maskin till mer lokalt belägna begivenheter. Eller kanske åker spårvagn.

På något sätt tycker jag att antingen så är skutsningen dålig, eller så är den bra. Är den dålig så är stadsmotorvägarna helt klart en del av problemet.

En del kommuner har börjat med sk "vandrande skolbuss" som ett sätt att öka tryggheten och hälsan samtidigt.

Polisen: "Sluta skjutsa barnen till skolan"