söndag 4 maj 2008

Vanebilisterna mönstras ut

I ett tidigare inlägg skrev jag bittert att mycket av bilandet idag görs av äldre män och att när de så småningom blir av med körkortet, så kommer bilismen minska betydligt. Mina indicier är inte bergsäkra men inte heller värdelösa. Nu kommer nya fakta:

I senaste nummret av Västtrafiks personaltidning Strålkastaren intervjuas Caroline Almgren, företagets marknadsanalytiker. Hon säger att bästa förutsättningarna för ett ökat kollektivåkande finns i gruppen 40+, utan småbarn, som kör bil idag och som bor i områden med konkurrenskraftig kollektivtrafik, t ex alla storstäder. Jag instämmer helt och har skrivit syrligt om detta i inlägget Bli av med körkortet och bli barn på nytt.

Så jag räknade lite på det. Anta att folk kör lite bil efter 70. Då kommer alla 40+ sluta köra bil om 30 år, men om bara sex år kommer 20% av dem sluta. Anta vidare att Västtrafik på sex år lyckas påverka ytterligare 20% att sluta åka bil överallt varje dag. Då har denna grupp minskat sitt vanebilande med 40% om sex år! Det är ju uppbyggande!

För den som kör till jobbet varje dag så räcker det att ställa bilen en gång i veckan för att minska bilandet med 20%. Tänk hur rusningen skulle se ut om 20% av alla bilarna försvann!

Färre p-platser i innerstanPå miljöbloggen Ecoprofile skrev jag om hur Malmö och Göteborg tar bort tusentals p-platser i centrum de närmaste åren för att ersätta dem med bostäder och annat. Men även Stockholm gör så, man bygger bostäder på fd infartsparkeringar i stadsranden. Om man kombinerar detta med marknadspriser på kvarvarande p-platser och ljusskyltar som visar var det är ledigt och ej, så kan det bli lika betydelsefullt som trängselskatten, som minskade rusningstrafiken med 20%.

Ecoprofile: Malmö och Göteborg ser över parkeringen
SvD: 1700 p-platser kan försvinna

Jag har funderat lite över trängselskatten. Den minskar trafiken ner till en nivå där trafiken flyter. Jämfört med ständiga köer, dvs stillastående trafik, representerar det en ökning av av kapaciteten, inte en minskning. Därför är färre p-platser väldigt viktigt för alla som vill att antalet bilar i innerstan ska minska i absoluta tal.

Glöm inte geometriövningen: En parkerad bil mäter 2x4 eller åtta kvadratmeter, plus minst lika mycket utrymme för att komma i och ur p-rutan. Sexton kvadrat alltså, det är stort som ett sovrum eller ett kontor. I ett trevåningshus lika mycket som en lägenhet (3x16 = 48 kvadratmeter per lägenhet).

Enligt hängseln-och-livrem-principen bör färre p-platser och färre vanebilister medverka till en betydande minskning av bilandet i innerstäderna. Hoppas hoppas!

1 kommentar:

Erik Sandblom sa...

En indikation till! 80% av alla cyklister i Göteborg är under 50 år. Källa Cykelåret i Göteborg 2007.

Antag att femtioåringarna fortsätter att cykla, och att det inte finns några cyklister under 10 år. Om tio år kan antalet cyklister ha ökat 25% x 80% = 20%.