måndag 23 maj 2016

Transportstyrelsen silar mygg och sväljer kameler


Mindre än en procent av cyklisters skador kan hänföras till mobiltelefon. Klicka för större

Transportstyrelsen har inget problem med lastbilar där chauffören inte kan se vid sväng. De har godkänt 33 meter långa lastbilar med dålig förarsikt. Men att fotgängare och cyklister använder mobiltelefon, det tycker Transportstyrelsen är jättedåligt. Myndigheten har tagit fram uppgifter som visar att många skadas på detta sätt, 13 stycken under perioden 2007-2012. Men de har använt uppgifter från akutsjukvården, vilket innebär att många av skadorna var lindriga och inte ledde till inläggning på sjukhus. Sådana lindriga skador är ojämnt rapporterade.

Anna Niska på VTI tittade på allvarliga skador och fann då att bara 0,2 procent av cyklisters kunde hänföras till mobiltelefon. De vanligaste orsakerna var dålig utformning av cykelbanan och bristande drift och underhåll.

Så mobiltelefoner verkar inte vara något problem för cyklister. Men flera omkommer för att de blir överkörda av chaufförer i lastbilar med dålig förarsikt. Jag tycker Transportstyrelsen ska tänka på sin trovärdighet.

Statistik över cyklisters olyckor. Faktaunderlag till gemensam strategi för säker cykling. VTI

Distraherade av mobilen – skadade i trafiken. SVT Jönköping

Mobilanvändning på cykeln sänker farten. Forskning.se

söndag 8 maj 2016

Förslag på lagändringar till folkhälsoministern


Folkhälsoministern säger till Aftonbladet att det kan bli lagändringar för att förbättra folkhälsan. Därför har jag tre förslag som skulle ge bättre hälsa:

1. Gör det lagligt för alla att cykla såväl med som utan hjälm. Cyklister lever längre eftersom det är hälsosamt. Ju fler som cyklar, desto fler liv kan räddas! Cykling är bra för hjärnan också. Barn som cyklar eller går till skolan presterar bättre, och motion förebygger stroke. Så avskaffa lagen om att barn under 15 måste ha hjälm vid cykling!

2. Sluta förbjuda hus utan parkeringsplatser. De flesta kommuner kräver ett visst lägsta antal parkeringsplatser för bil, annars får man inte bygglov. Det gör det dyrare att bygga i centrala, gång- och cykelvänliga områden. Folkhälsoministern kan besluta om en attitydpåverkande informationskampanj till landets kommuner.

3. Slopa reseavdraget. Det används nästan uteslutande till att subventionera bilpendlande och bidrar till bilköer. Vill man öka incitamentet att jobba är det bättre att sänka jobbskatten.

Där har ni tre lagändringar som bör vara prioriterade för alla som vill se bättre folkhälsa!

”Sitta är bland det farligaste som finns”. Aftonbladet

måndag 25 april 2016

Öppet brev till Transportstyrelsen om vidvinkelseende och högersvängsolyckor

Öppet brev till Transportstyrelsen

Vidvinkelseende och högersvängsolyckor

Transportstyrelsens chefsöverläkare Lars Englund skriver i Svenska Dagbladet 28 mars 2014 om vidvinkelseende. Han menar att det är viktigt att trafikanterna har vidvinkelseende, för att kunna upptäcka gående och cyklister som kommer från sidan.

Därför undrar jag hur Transportstyrelsen ser på döda vinkeln i lastbilar. Varje år dör några cyklister i så kallade högersvängsolyckor i Sverige. När chauffören ska svänga höger och tittar över axeln så syns bara en vägg. Cyklister kan då mejas ner när de följer Trafikförordningens tredje kapitel, sjunde paragrafen. Den säger att cyklar ska föras så långt till höger som möjligt, alltså i döda vinkeln för en svängande lastbil.

Ett sätt att minska risken för sådana dödsfall är att köra godset med tåg istället. Därför undrar jag hur Transportstyrelsen tänkte i TSFS 2012:3 när 33 meter långa lastbilar tilläts köra mellan Kantyxegatan i Malmö och Transportgatan 9 i Göteborg. Bägge adresser har spåranslutning och godset kunde därmed ha körts på järnväg.

Med anledning av ovanstående har jag fyra frågor:

1. Vad gör Transportstyrelsen för att minska antalet högersvängsolyckor?
2. Hur tog Transportstyrelsen hänsyn till döda vinkeln i beslutet om långa lastbilar längs järnvägen i TSFS 2012:3?
3. Har Transportstyrelsen synpunkter på axelavstånd och svepyta när lastbilarna svänger?
4. Anser Transportstyrelsen att speglar är en tillräcklig lösning på problemet med högersvängsolyckor?

Svenska Dagbladet Debatt: Reglerna kring defekt synfält är tydliga 28 mars 2014

Med vänliga hälsningar

Erik Sandblom
Trafikant

söndag 27 mars 2016

Argument emot hjälmlag

Andra versionen, 28 mars 2016.

Min kompis Jocke von Scheele har gjort ett fint flödesschema som förklarar varför hjälmlag för cyklister är en dålig idé. Jag har lagt till källor på påståendena och gjort en del förtydliganden.

Argumenten mot hjälmlag är, i tur och ordning:

1. Det är inte farligt att cykla.Antalet omkomna per kilometer är inte högre per cykel än till fots. När olyckan väl sker är cyklister är inte mer benägna att slå i huvudet än bilister och fotgängare. Antalet skador mot huvudet som andel av alla skador mot hela kroppen är ungefär samma för alla tre färdsätt.


Källor:

Trafikanalys, Vägtrafikskador 2013, figur 3.28. Samma förhållande finns i andra länder, se källor här: Cykling är lika säkert som att gå. Eriks blogg

No clear evidence from countries that have enforced the wearing of helmets. DL Robinson, British Medical Journal
avsnittet "Helmet wearing and head injuries"

...och även om argument 1 inte fanns, så finns argument 2:

2. Det är högst oklart hur bra en cykelhjälm skyddar.


I synnerhet mot de svåra skadorna: hjärnskador. Detta eftersom den styva hjälmen har svårt att dämpa slaget mot den mjuka hjärnan. En hjälm skulle behöva vara 45 cm tjock för att dämpa slaget tillräckligt. Hjärnskakningar är vanliga inom hockey och amerikansk fotboll, trots att utövarna bär hjälm.

Källor:

An anti-concussion helmet? Bicycle Helmet Safety Institute

Blodprov identifierar hjärnskada vid hjärnskakning i ishockey. Sahlgrenska akademin

...och även om argument 1 eller 2 inte fanns, så finns argument 3:

3. Man vet att cyklandet minskar vid hjälmkrav.


De positiva hälsoeffekterna av cykling är ca 20 ggr större än de negativa. Det har också visat sig att ökad cykling i sig ökar trafiksäkerheten för cyklister. Det beror på att bilister lär sig att förvänta cyklister på gatorna. Denna effekt kallas "safety in numbers" eller säkerhet i mängden.

Därför är hjälmlagar kontraproduktiva, såväl för hälsan som för skaderisken.

Källor:

No clear evidence from countries that have enforced the wearing of helmets. DL Robinson, British Medical Journal avsnittet "Numbers of cyclists"

What happened when helmet laws were introduced? Freestyle Cyclists

Safety in numbers: more walkers and bicyclists, safer walking and bicycling. Jacobsen, Injury Prevention


Film från OECD/International Transport Forum.

...och även om varken argument 1, 2 eller 3 fanns så

4. Det är något som enbart påverkar individens egen säkerhet.


Ska vi förbjuda folk att cykla utan hjälm måste vi först förbjuda rökning, onyttig mat och att inte motionera (t.ex. cykla) om vi vill vara konsekventa.

Varje argument ovan är i sig tillräckligt för att inte införa hjälmlag. Tycker du att något av ovanstående inte stämmer, så kom ihåg att du måste visa att samtliga ovanstående argument är felaktiga för att slutsatsen ska bli att det är motiverat med hjälmlag, eller att ens tjata på andra att använda cykelhjälm.

fredag 18 mars 2016

Stjärnskådning på enkelt sätt


"Planets" är en rolig app till iPhone och Android som visar stjärnhimlen här och nu. Den är gratis, och visar också klockslag för när olika planeter kommer synas.

Det är kul att veta vad det är för stjärna jag ser, och med tiden har jag lärt mig skilja mellan planeter och stjärnor med blotta ögat.

Jag förundras över hur mycket man ser med bara en vanlig kikare. Jag tycker mig kunna se att Jupiter är en rund, blekt beige fläck, och inte bara en ljuspunkt. Stjärnan Sirius är mindre till ytan men har ett skarpare blått sken.

För att hålla kikaren stadigt är det bra att kunna luta mig mot något. Eller så ligger jag på marken på en picnicfilt (ehm, en sopsäck var det faktiskt).

Bor man i stan kan det finnas mycket ljusförorening. Men man behöver inte åka så långt för att stjärnorna ska synas bättre. Tjugo minuter på cykel kan göra stor skillnad. Lantmäteriet har bra kartor som visar var bebyggelsen tar slut. Välj "Terrängkartan" i rullgardinsmenyn.