torsdag 18 juli 2019

Säg sanningen om cykelhjälmar!


Glöm inte bilhjälmen!

Sveriges Radio P1 gjorde ett program om cykelhjälmar och intervjuade bland andra VTI, Väg- och transportforskningsinstitutet. Debatten blir ibland uppriven, så VTI uttrycker sig diplomatiskt.


När olyckan väl sker är bilister lika benägna att få en skada mot huvudet som cyklister. Källa, se nedan.

Men allt som sades om cykelhjälmars skydd kan lika gärna sägas om bilhjälmar. När olyckan väl sker är bilister lika benägna att få en skada mot huvudet som cyklister. VTI-forskaren heter Anna Niska och bör vara medveten om detta. Förespråkar man inte bilhjälm bör man inte heller förespråka cykelhjälm.

VTI:s diplomatiska inställning är lite som att säga att 2+2=4,5, bara för att inte reta upp de som säger att 2+2=6. Försöker man vara kompis med alla genom att tänja på sanningen kan det sluta med att man inte har några kompisar alls.

Två cykelfrämjare intervjuades också, ordföranden Lars Strömgren och Take Aanstoot. De höll sig till fakta, för med fakta vinner man i längden. Heja!

Debatten om cykelhjälmen. Cykla i P1

European Commission, Traffic Safety Basic Facts on Cyclists, June 2017. (PDF)

Argument emot hjälmlag. Eriks blogg

tisdag 4 juni 2019

Efter hjälmkampanjer: färre hjälmbrukare

Ökat hjälmbruk ses ofta som ett sätt att öka cykelsäkerheten, nu senast i Trafikverkets sk Aktionsplan.

Men vad är effekten av hjälmkampanjer? Sedan mitten av nittiotalet har hjälmbruket bland barn ökat från ca 35% till ca 65%. Samtidigt har cyklingen till skolor halverats. Det innebär att antalet cyklande barn med hjälm faktiskt har minskat, eftersom antalet cyklister minskat fortare än hjälmbruket har ökat. Tabellen nedan visar cykeltrafiken till skolan indexerad till mitten av nittiotalet. Källhänvisningar efter texten.

cykel-trafikandel hjälmbrukcyklister med hjälm
1990-talet1,0035 %0,35
2010-talet0,5265 %0,34

Det hävdas ofta att cyklingen minskat på grund av ökade avstånd till skolan. Myndigheten Trafikanalys har studerat nationella resvaneundersökningar och bekräftat att det är färre barn som bor inom en kilometer från skolan. Men de har också sett på andelen barn som bor 1-5 km från skolan, och konstaterar att denna andel ökat något. Då en kilometer kan anses som gångavstånd, medan 1-5 km kan ses som cykelavstånd, finns fog för påståendet att andelen barn inom cykelavstånd inte minskat utan faktiskt ökat sedan 90-talet. Om avståndet är en betydande faktor bör cyklingen till skolor alltså ha ökat, inte minskat.

Men har inte hjälmbruket stigit på frivillig basis som resultat av medvetna föräldrar? Nja, sedan slutet av åttiotalet har det bedrivits hjälmkampanjer i syfte att öka hjälmbruket. Sedan 2005 är det förbjudet för barn upp till 14 år att cykla utan hjälm. Då barn inte bötfälls kan lagen ses som en fortsättning på hjälmkampanjerna.

Hjälmkampanjerna är naturligtvis mycket selektiva beträffande vilka fakta som presenteras. Därför känner få personer till att när olyckan väl sker är gående och bilister lika benägna att få en skada mot huvudet som cyklister, att cykling är lika säkert som att gå, eller att cyklister lever längre pga hälsosamt.

Hjälmkampanjerna har alltså minskat antalet cyklister med hjälm, samtidigt de gett allmänheten en skev bild av faran med cykling.

Källor:

Aktionsplan för säker vägtrafik 2019–2022 - Åtgärder som 14 myndigheter och aktörer avser att vidta för ökad trafiksäkerhet. TrafikverketDe korta cykelresorna blir allt färre. Trafikanalys
– En förändring är att barn och unga cyklar drygt 40 procent kortare och skolresorna på cykel har blivit 48 procent färre, fortsätter Tom Petersen.


Tabellen rättades 22 juni och visar nu endast cykling och hjälmbruk bland barn som cyklar till skolan.

torsdag 16 maj 2019

Kan elflyg ersätta bilar i glesbygden?


Små, billiga elflygplan kan förbättra kollektivtrafiken i glesbygden

Det påstås att folk i glesbygden måste köra mycket bil. Men stämmer det verkligen? Myndigheten Tillväxtanalys rapporterar att varannan boende i inre Norrland har mindre än tre kilometer till jobbet. Det behövs ingen bil till det.


Däremot kan det vara bra med bil om man måste resa längre. Medan det i stora delar av Sverige finns bra förbindelser med buss, tåg och flyg, saknas detta i andra delar.

Men kommer det vara så för alltid? Utvecklingen av elflyg gör att mindre plan kan komma att bli billigare. Elmotorer är billigare i drift, och med kåpor runt propellrarna, som på drönare, blir de effektivare. Sådana plan skulle kunna utöka kollektivtrafiken på glesbygden. Planen håller ungefär 200 km/h, vilket är snabbare än bilen men långsammare än vanliga jetplan.

Dagens fossila plan är dyra i drift, och med glesbygdens lilla efterfrågan blir biljettpriserna höga och avgångarna få. Små, billiga elflyg skulle kunna ansluta mindre orter till det befintliga nätet av buss-, tåg- och jetflygförbindelser. Detta till en rimligare kostnad än idag, och med kortare restider än med bil. Och med färre bilar på vägarna skulle det bli trevligare och säkrare att gå och cykla på den majoritet av resorna som är korta.

Regional tillväxt 2015. Tillväxtanalys

Svenskt elflygplan bara sju år bort. Ekot

En intresssant film på Youtube om varför små elflyg kan bli billigare än fossila plan:
Electric aeroplanes may be closer than you think. Here's why. | Joshua Portlock | TEDxPerth

fredag 15 mars 2019

En hyllning till cykelreparatören

Det mest lästa inlägget på denna blogg handlar om Marjut Ollitervo, som uppfann begreppen trafikmoralism och kulturell säkerhet. Hon är nu inbjuden av Cykelfrämjandets göteborgskrets att hålla sitt föredrag "Omtag på trafiksäkerhet" nu på onsdag på Ekocentrum, Aschebergsgatan 44 i Göteborg kl 18:00.


Affisch

Det har varit roligt att sätta upp affischer om detta i stans cykelaffärer. En cykelbutik är en kulturbärare precis som ett bibliotek. Det är lätt att underskatta cykelreparatörers kunnande. Det finns många delar på en cykel, och din lokala cykelreparatör vet hur alla delar ska justeras och smörjas så att cykeln går fint och håller länge. Dessutom vet han (det är oftast en han) vilka nya delar som passar till din gamla cykel. Det är kul att handla cykeldelar via nätet, men då måste man veta vilken sak man ska klicka på. Det vet cykelreparatören redan, eller så tar han snabbt reda på det.


Affisch

Men cykelreparatören kan också psykologi. Han förstår ungefär hur du använder din cykel, eller ställer bra frågor för att ta reda på det. Han kan hjälpa dig välja rätt grejer. Kanske behöver du inte 48 växlar. Kanske är det lika bra att byta drevet när du ändå sätter på en ny kedja.


Affisch

De flesta butiker gillade att jag satte upp affischen. En avböjde dock, och tyckte att Cykelfrämjandet istället skulle säga till Hövding att sänka priset på sina krockkuddehjälmar. Jag svarade då att Cykelfrämjandet hellre ökar cyklingen än att öka hjälmbruket. Det är nämligen så att alla studier som jämfört kommer fram till att hälsonyttan med att cykla är mycket större än risken för skador. Cykling räddar helt enkelt fler liv än vad hjälmar gör. Jag förklarade vidare att den motion som fås av cykling minskar risken för stroke/hjärnblödning och att elever som går eller cyklar till skolan presterar bättre. Det märktes att cykelhandlaren inte stött på dessa argument tidigare, men någon affisch blev det inte.

Fler intressanta synpunkter från handlarna var att folk slutar cykla eftersom de är rädda för andra cyklister, och att bilister prejar folk som är ute på landsvägar och cyklar i grupp. Ja det är inte lätt att vara cyklist - antingen cyklar man för långsamt och hindrar trafiken, eller så cyklar man för fort och skrämmer andra cyklister. Alla verkar hata cyklister. Till och med cyklister hatar cyklister!

Alla cykelbutiker jag hittade låg centralt i stan. Den som bor i villaförorter som Askim eller Torslanda får gärna berätta för mig om det finns några cykelbutiker där. Likadant i miljonprogramsområden som Bergsjön eller Länsmansgården. Det finns lika många cykelbutiker där som det finns bearnaissås på den tallrik som hunden fått slicka rent.

Lyckligtvis finns så kallade cykelkök här och var, även i förorter. Där kan man kostnadsfritt få lära sig laga sin egen cykel. Den som lär sig något har kul och känner stolthet!

Länkar:

Varför behövs ett omtag på trafiksäkerhet? Cykelfrämjandet Göteborg

Is cycling dangerous? ITF/OECD. Youtube

Gående och cyklande barn koncentrerar sig bättre. Yimby

fredag 11 januari 2019

Elcykelbidraget i framtiden

Elcykelbidraget verkar inte komma tillbaka och en del kanske inte saknar det. Det finns ändå skäl att fundera över bidragets fördelar och hur de kan tas tillvara.

Riksdagsledamoten Lorentz Tovatt har gjort en fin genomgång, med hänvisningar till vetenskapligt granskade tidskrifter och allt. Visst är det fint med riksdagsledamöter som behandlar cykel som den betydande fråga det är! Tovatt menar att elcykelbidraget medför att fler skaffat elcykel än som annars varit fallet, och att elcyklar förbättrar folkhälsan genom att de cyklas längre avstånd än vanliga cyklar.

Det leder tankarna till Västra Götalands program Testcyklisterna, som går ut på att låna ut elcyklar, lastcyklar och vikcyklar till folk som kan tänka sig att ersätta några av sina bilresor med en sådan cykel.

Utnyttja infrastrukturen bättre
Med tanke på hur många mil cykelbana det finns i landet, tror jag det kan vara bra om allmänheten får upp ögonen för hur en cykel kan se ut numera. Många cykelbanor är tyvärr dåliga och följer inte Trafikverkets rekommendationer. Men de är ändå användbara, och ibland är det rätt sorts cykel som saknas. Många cykelbanor skulle bli mer användbara för lastcyklar bara genom att rensa egendomliga hinder som en del väghållare placerar ut.

Många ägare kan berätta om hur en lastcykel, en vikcykel eller en elcykel förändrat livet. En lastcykel ger helt andra möjligheter att få med sig skrymmande last, barn eller husdjur. En vikcykel kan tas med i andra fordon och kan bo under skrivbordet på jobbet. Den turboladdar kollektivtrafiken och gör att man kan åka med allehanda expresslinjer även om det saknas en lämplig hållplats i närheten av färdmålet.

Enklast är att nöjda ägare berättar för vänner och familj om fördelarna. Men det kan vara vettigt att en liten del av statens eller kommunernas trafikbudgetar går till att upplysa om hur en elcykel, en vikcykel eller en lastcykel kan göra folks resor smidigare. Varför inte ersätta kontraproduktiva hjälmkampanjer med kampanjer för vikcykel, lastcykel och elcykel?

Låt oss gå till botten – hur bra är elcykelpremien? Lorentz Tovatt

Flygande start för testcyklisterna. Ecoprofile

Elcykeln är årets julklapp. Svenska Dagbladet

Tillägg 6 februari 2019
Flera kommuner har cykelbibliotek där man kan få låna ovanliga cyklar som t ex fällbara cyklar eller lastcyklar. Tipstack Goran Gozo.

Cykelbiblioteket Malmö
Cykelbiblioteket i Helsingborg
Trollhättans stadsbibliotek - låna elcykel
Cykelteket i Halmstad

Mycket bra initiativ anser Erik!

måndag 7 januari 2019

Diktatur skulle krossa miljörörelsen

Jag hoppas att dikaturvurmaren Pär Holmgren inte får klartecken av Miljöpartiets medlemmar som kandidat i EU-valet. Om en diktatur införs så kommer cykelkramare bli de första som tystas, sen miljöfolk, forskare och porrsurfare.

En ny diktatur skulle inte nödvändigtvis se ut som kommunist- eller nazistdiktatur. Den blir istället en Diktatur 2000, en modern och fräsch diktatur med nya frågor och nya logotyper. Men ganska snart skulle det framgå att kritik och avvikande åsikter inte tolereras, inte ens om de kommer från rätt läger.

Visst kräver klimatfrågan en omställning av samhället. Det kan ske med klimatlagar, utsläppshandel och andra metoder som flyttar besluten ett steg bort från politiker som vill bli omvalda. Men så småningom uppkommer nya problem som samhället måste hantera. Kanske visar det sig att elbilar och självkörande bilar inte är så bra trots allt. Det går tyvärr inte alltid så bra för den som vågar påtala brister i en diktatur.

Det finns många bättre kandidater på Miljöpartiets lista. Max Andersson och Jakop Dalunde är erfarna och verkar bra, för att nämna två.

Amanda Sokolnicki: Klimatdiktaturen är precis lika skoningslös. DN

Det viktigaste för klimatet är att avskaffa demokratin

lördag 8 december 2018

Systematiskt arbete mot högersvängsolyckor i Danmark


Lägre förarhytt med mer glas ger bättre förarsikt. Foto Eon

En nyutkommen broschyr (länk nedan) beskriver det danska arbetet mot högersvängsolyckor. Danska Havarikommissionen for vejtrafikulykker gav 2006 ut en viktig rapport om dessa olyckor, vilka inträffar när lastbilschaufförer svänger höger och mejar ner gående och cyklister. När chauffören ska svänga höger och ser över axeln syns bara bara en vägg.

Rapporten analyserade 25 högersvängsolyckor, varav nio med dödlig utgång, som inträffade i åtta månader under 2005. Det genomfördes intervjuer med de flesta av chaufförerna, de överlevande cyklisterna och flera vittnen, och Havarikommissionen jämförde detta med data från bl.a. polis, sjukhus, och kommissionens egna besiktningar av olycksplatserna och fordonen.

Intressanta resultat
Två intressanta resultat framkom. Ett var att cyklisterna inte överkördes av lastbilens bakhjul, utan av framhjulet. Ett annat resultat var att det är svårt, nästan omöjligt, för chauffören att titta i rätt spegel vid rätt tidpunkt. När chauffören har tittat klart i alla speglar kan det ha kommit en ny trafikant i första spegeln.

Därför föreslogs att hytterna ska få bättre förarsikt med låga sidorutor på höger sida, och låg framruta.

Samma år skapades Højresvingsgruppen, där frågan diskuteras två gånger om året. I gruppens finns representanter från myndigheter, universitet, lastbilsföretag, fackföreningar och även Cyklistforbundet.

Ett ökat antal högersvängsolyckor 2013 fick transportministern att beställa en utredning som skulle se om Danmark kunde lära sig något av utlandet. Från Sverige och Nederländerna kom förslaget om cykelbox. Utredningen mynnade i förslag om bl a tillbakadragen stopplinje, separat reglering av cykeltrafik, förgrönt för cyklister, separat körfält för högersväng och avkortad cykelbana.

En del i arbetet har varit poliskontroller där polisen använder så kallade spegeldukar, presenningar på 8x12 meter som polisen lägger ut vid sidan av lastbilen för att kontrollera att speglarna täcker de ytor som krävs. Vid kontrollerna har det visat sig att speglarna varit felinställda, och i en del vindrutor har det funnits föremål som skymmer sikten. Chaufförerna hade satt upp fotbollsvimplar, familjefoton, kaffemaskiner och datorer framför rutan. Sådant ger böter eller indraget körkort.

Några lustigheter
En del åtgärder verkar lite lustiga. För att upplysa elever får skolor besök av lastbilschaufförer och lastbilar. Eleverna får också reflexvästar, vilket är förunderligt eftersom hela grejen med högersvängsolyckor är att chauffören inte kan se genom hyttens plåtväggar. Det ändras inte av cyklisternas klädsel.

En annan lustig tanke är att cyklister inte ska "insistera på sin rätt". Men jag hittar inget i rapporten om att insisterande cyklister är en orsak till olyckor. Hur insisterar man något inför en person som sitter bakom en plåtvägg och varken syns eller ser?

Den bästa åtgärden är nog att gå på källan, nämligen den dåliga förarsikten ur lastbilarna. Från 2009 har Köpenhamns kommun ställt krav på förarsikten ur sopbilar som kör för kommunen. Bilarna har låg förarhytt, sänkta framrutor och extra mycket glas, bland annat i höger sidodörr.

Mycket arbete återstår, men det är fint att se att man i Danmark arbetar systematiskt med att minska högersvängsolyckor.

Forebyggelse af højresvingsulykker i Danmark. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (PDF)