torsdag 20 februari 2020

Respektera förbudet för trafik med motorfordon!


Att tillåta cykling mot enkelriktat ökar framkomligheten för cyklister, och påverkar inte trafiksäkerheten negativt. Detta enligt Transportøkonomisk Institutt, som till och med uppger att det tycks vara farligare att cykla med enkelriktat än mot. Väldigt få fordonsförare kör på en cyklist de ser rakt framför sig, faran i trafiken är när man inte uppmärksammar varandra.


Foto Krister Isaksson

För att skylta om att cykling mot enkelriktat är tillåtet brukar man i Sverige sätta upp skylten C3 "Förbjudet för trafik med motorfordon". I utlandet används istället den mer kategoriska C1 "Förbud mot infart med fordon", med tilläggsskylt att det inte gäller cykel. Detta eftersom bilister inte respekterar C3. Transportstyrelsen har meddelat att Sverige inte kommer följa de utländska exemplen.

Det bästa vore naturligtvis om bilister respekterade förbudet för trafik med motorfordon. Det slår mig att Transportstyrelsen gärna påtalar att gående ska använda reflex, trots att Trafikförordningen varken nämner reflexer eller klädsel. Det är också svårt att bevisa att reflexer hindrar gående från att bli påkörda. Tyvärr händer det att gående blir påkörda även i dagsljus.

Här skulle Transportstyrelsen kunna byta det tveksamma reflextjatet mot en behövlig kampanj om att bilister bör respektera förbudet för trafik med motorfordon. Det kan ju vara dina egna eller din grannes barn som vill kunna cykla till skola och kompisar utan onödiga omvägar.

Det förefaller som att Transportstyrelsen drabbas av en svårartad trögfattning så fort det handlar om cykling. Men det är såklart ändå möjligt att ta emot goda råd från allmänheten, och som tur är har vi TØI som kan bistå med fakta.

Transportstyrelsen säger nej till Stockholms cykelregler. Transportstyrelsen

23 personer omkom i oktobertrafiken på väg. Transportstyrelsen
Därför vill vi påminna om att använda halkskydd och reflexer när du går eller cyklar i trafiken. Reflexer gör att du syns bättre och kan rädda liv på oskyddade trafikanter.

Förbudsmärken. Transportstyrelsen

3.16 Envegsregulering. Trafiksikkerhetshåndboken, TØI
De gjennomførte studier og erfaringer tyder på at tiltaket samlet sett ikke medfører trafikksikkerhetsmessige problemer, men at tiltaket snarere tvert imot forbedrer trafikksikkerheten. Samtidig ser det ut til at det er mer farlig å sykle med envegskjøringen enn å sykle mot envegskjøringen.

Öppet brev till Transportstyrelsen om vidvinkelseende och högersvängsolyckor. Eriks blogg

söndag 11 augusti 2019

Svängfest på cykelbana skapar konflikter


Delsjövägen västerut

Den nybyggda rondellen vid korsningen Delsjövägen/Alfred Wigelius väg/Bögatan i Göteborg har alldeles för snäva svängar på cykelbanan. Jag ser att cyklisterna skär kurvan och kommer över på fel sida, vilket kan leda till konflikter. Troligen skär även gående svängarna eftersom gående sparar på stegen. Då blir det konflikter även mellan gående och cyklister.


Delsjövägen österut


Alfred Wigelius väg söderut

Det kan också bli konflikter mellan cyklister som ska österut och motortrafikanter som kör Alfred Wigelius väg söderut. Cykelbanan löper nämligen parallellt med Alfred Wigelius väg en bit. Cyklister som egentligen ska österut tvingas cykla en bit söderut för att sedan göra en plötslig och tvär sväng österut. Eftersom bilister först ser att cyklisten är på väg söderut kan de bli överraskade av cyklistens tvära sväng österut. Cyklisten upplevs då "plötsligt köra ut i körbanan", vilket i detta fall är en helt riktigt beskrivning.

Om inte cykelbanan kan rätas ut föreslår jag att markeringarna på asfalten anpassas så att svängarna blir mjukare, motsvarande hur gående och cyklister rör sig.


Handboken "Krav för Vägars och gators utformning" säger att för cykling i 30 km/h ska kurvradien ska vara 20-30 meter, och för 20 km/h ska radien vara 10-20 meter. Jag tror inte det uppfylls här. Det känns konstigt att cykelbanan ska ha snävare radie än körbanan i rondellen. Handboken ges ut av Trafikverket och Sveriges kommuner och landsting. Kraven är tvingande för Trafikverkets byggen, men bara rådgivande för kommuner och övriga. För att trafiken ska flyta på utan onödiga konflikter bör man ändå följa riktlinjerna.

Vill man promenera från bostäderna vid Alfred Wigelius väg till hållplatsen och butikerna vid Bögatan, och om man vill spara på stegen, så är det kortast att gå rätt över rondellen. Vill man cykla är det enklast att cykla i körbanan med bilisterna, i alla fall om man är vuxen. Då blir det påtagligt vad stor rondellen är - en riktig trafikmaskin för biltrafik. Fast det är inte så mycket biltrafik här. I maxtimmen kör 200 bilister in eller ut från den korsande Bögatan.
Vill man öka gång- och cykeltrafiken så måste gång- och cykelvägar göras attraktiva, även i korsningarna.

Även Västsvenska Handelskammaren tycker att rondellen är kass.
Rondeller är ett otyg. Av Gunilla Grahn-Hinnfors, Ansvarig stadsutveckling Västsvenska Handelskammaren

Men det är jämförelsevis generösa svängradier för biltrafiken. Och fina ytor för fastighetsskötaren att köra gräsklippare på!

torsdag 18 juli 2019

Säg sanningen om cykelhjälmar!


Glöm inte bilhjälmen!

Sveriges Radio P1 gjorde ett program om cykelhjälmar och intervjuade bland andra VTI, Väg- och transportforskningsinstitutet. Debatten blir ibland uppriven, så VTI uttrycker sig diplomatiskt.


När olyckan väl sker är bilister lika benägna att få en skada mot huvudet som cyklister. Källa, se nedan.

Men allt som sades om cykelhjälmars skydd kan lika gärna sägas om bilhjälmar. När olyckan väl sker är bilister lika benägna att få en skada mot huvudet som cyklister. VTI-forskaren heter Anna Niska och bör vara medveten om detta. Förespråkar man inte bilhjälm bör man inte heller förespråka cykelhjälm.

VTI:s diplomatiska inställning är lite som att säga att 2+2=4,5, bara för att inte reta upp de som säger att 2+2=6. Försöker man vara kompis med alla genom att tänja på sanningen kan det sluta med att man inte har några kompisar alls.

Två cykelfrämjare intervjuades också, ordföranden Lars Strömgren och Take Aanstoot. De höll sig till fakta, för med fakta vinner man i längden. Heja!

Debatten om cykelhjälmen. Cykla i P1

European Commission, Traffic Safety Basic Facts on Cyclists, June 2017. (PDF)

Argument emot hjälmlag. Eriks blogg

tisdag 4 juni 2019

Efter hjälmkampanjer: färre hjälmbrukare

Ökat hjälmbruk ses ofta som ett sätt att öka cykelsäkerheten, nu senast i Trafikverkets sk Aktionsplan.

Men vad är effekten av hjälmkampanjer? Sedan mitten av nittiotalet har hjälmbruket bland barn ökat från ca 35% till ca 65%. Samtidigt har cyklingen till skolor halverats. Det innebär att antalet cyklande barn med hjälm faktiskt har minskat, eftersom antalet cyklister minskat fortare än hjälmbruket har ökat. Tabellen nedan visar cykeltrafiken till skolan indexerad till mitten av nittiotalet. Källhänvisningar efter texten.

cykel-trafikandel hjälmbrukcyklister med hjälm
1990-talet1,0035 %0,35
2010-talet0,5265 %0,34

Det hävdas ofta att cyklingen minskat på grund av ökade avstånd till skolan. Myndigheten Trafikanalys har studerat nationella resvaneundersökningar och bekräftat att det är färre barn som bor inom en kilometer från skolan. Men de har också sett på andelen barn som bor 1-5 km från skolan, och konstaterar att denna andel ökat något. Då en kilometer kan anses som gångavstånd, medan 1-5 km kan ses som cykelavstånd, finns fog för påståendet att andelen barn inom cykelavstånd inte minskat utan faktiskt ökat sedan 90-talet. Om avståndet är en betydande faktor bör cyklingen till skolor alltså ha ökat, inte minskat.

Men har inte hjälmbruket stigit på frivillig basis som resultat av medvetna föräldrar? Nja, sedan slutet av åttiotalet har det bedrivits hjälmkampanjer i syfte att öka hjälmbruket. Sedan 2005 är det förbjudet för barn upp till 14 år att cykla utan hjälm. Då barn inte bötfälls kan lagen ses som en fortsättning på hjälmkampanjerna.

Hjälmkampanjerna är naturligtvis mycket selektiva beträffande vilka fakta som presenteras. Därför känner få personer till att när olyckan väl sker är gående och bilister lika benägna att få en skada mot huvudet som cyklister, att cykling är lika säkert som att gå, eller att cyklister lever längre pga hälsosamt.

Hjälmkampanjerna har alltså minskat antalet cyklister med hjälm, samtidigt de gett allmänheten en skev bild av faran med cykling.

Källor:

Aktionsplan för säker vägtrafik 2019–2022 - Åtgärder som 14 myndigheter och aktörer avser att vidta för ökad trafiksäkerhet. TrafikverketDe korta cykelresorna blir allt färre. Trafikanalys
– En förändring är att barn och unga cyklar drygt 40 procent kortare och skolresorna på cykel har blivit 48 procent färre, fortsätter Tom Petersen.


Tabellen rättades 22 juni och visar nu endast cykling och hjälmbruk bland barn som cyklar till skolan.

torsdag 16 maj 2019

Kan elflyg ersätta bilar i glesbygden?


Små, billiga elflygplan kan förbättra kollektivtrafiken i glesbygden

Det påstås att folk i glesbygden måste köra mycket bil. Men stämmer det verkligen? Myndigheten Tillväxtanalys rapporterar att varannan boende i inre Norrland har mindre än tre kilometer till jobbet. Det behövs ingen bil till det.


Däremot kan det vara bra med bil om man måste resa längre. Medan det i stora delar av Sverige finns bra förbindelser med buss, tåg och flyg, saknas detta i andra delar.

Men kommer det vara så för alltid? Utvecklingen av elflyg gör att mindre plan kan komma att bli billigare. Elmotorer är billigare i drift, och med kåpor runt propellrarna, som på drönare, blir de effektivare. Sådana plan skulle kunna utöka kollektivtrafiken på glesbygden. Planen håller ungefär 200 km/h, vilket är snabbare än bilen men långsammare än vanliga jetplan.

Dagens fossila plan är dyra i drift, och med glesbygdens lilla efterfrågan blir biljettpriserna höga och avgångarna få. Små, billiga elflyg skulle kunna ansluta mindre orter till det befintliga nätet av buss-, tåg- och jetflygförbindelser. Detta till en rimligare kostnad än idag, och med kortare restider än med bil. Och med färre bilar på vägarna skulle det bli trevligare och säkrare att gå och cykla på den majoritet av resorna som är korta.

Regional tillväxt 2015. Tillväxtanalys

Svenskt elflygplan bara sju år bort. Ekot

En intresssant film på Youtube om varför små elflyg kan bli billigare än fossila plan:
Electric aeroplanes may be closer than you think. Here's why. | Joshua Portlock | TEDxPerth

fredag 15 mars 2019

En hyllning till cykelreparatören

Det mest lästa inlägget på denna blogg handlar om Marjut Ollitervo, som uppfann begreppen trafikmoralism och kulturell säkerhet. Hon är nu inbjuden av Cykelfrämjandets göteborgskrets att hålla sitt föredrag "Omtag på trafiksäkerhet" nu på onsdag på Ekocentrum, Aschebergsgatan 44 i Göteborg kl 18:00.


Affisch

Det har varit roligt att sätta upp affischer om detta i stans cykelaffärer. En cykelbutik är en kulturbärare precis som ett bibliotek. Det är lätt att underskatta cykelreparatörers kunnande. Det finns många delar på en cykel, och din lokala cykelreparatör vet hur alla delar ska justeras och smörjas så att cykeln går fint och håller länge. Dessutom vet han (det är oftast en han) vilka nya delar som passar till din gamla cykel. Det är kul att handla cykeldelar via nätet, men då måste man veta vilken sak man ska klicka på. Det vet cykelreparatören redan, eller så tar han snabbt reda på det.


Affisch

Men cykelreparatören kan också psykologi. Han förstår ungefär hur du använder din cykel, eller ställer bra frågor för att ta reda på det. Han kan hjälpa dig välja rätt grejer. Kanske behöver du inte 48 växlar. Kanske är det lika bra att byta drevet när du ändå sätter på en ny kedja.


Affisch

De flesta butiker gillade att jag satte upp affischen. En avböjde dock, och tyckte att Cykelfrämjandet istället skulle säga till Hövding att sänka priset på sina krockkuddehjälmar. Jag svarade då att Cykelfrämjandet hellre ökar cyklingen än att öka hjälmbruket. Det är nämligen så att alla studier som jämfört kommer fram till att hälsonyttan med att cykla är mycket större än risken för skador. Cykling räddar helt enkelt fler liv än vad hjälmar gör. Jag förklarade vidare att den motion som fås av cykling minskar risken för stroke/hjärnblödning och att elever som går eller cyklar till skolan presterar bättre. Det märktes att cykelhandlaren inte stött på dessa argument tidigare, men någon affisch blev det inte.

Fler intressanta synpunkter från handlarna var att folk slutar cykla eftersom de är rädda för andra cyklister, och att bilister prejar folk som är ute på landsvägar och cyklar i grupp. Ja det är inte lätt att vara cyklist - antingen cyklar man för långsamt och hindrar trafiken, eller så cyklar man för fort och skrämmer andra cyklister. Alla verkar hata cyklister. Till och med cyklister hatar cyklister!

Alla cykelbutiker jag hittade låg centralt i stan. Den som bor i villaförorter som Askim eller Torslanda får gärna berätta för mig om det finns några cykelbutiker där. Likadant i miljonprogramsområden som Bergsjön eller Länsmansgården. Det finns lika många cykelbutiker där som det finns bearnaissås på den tallrik som hunden fått slicka rent.

Lyckligtvis finns så kallade cykelkök här och var, även i förorter. Där kan man kostnadsfritt få lära sig laga sin egen cykel. Den som lär sig något har kul och känner stolthet!

Länkar:

Varför behövs ett omtag på trafiksäkerhet? Cykelfrämjandet Göteborg

Is cycling dangerous? ITF/OECD. Youtube

Gående och cyklande barn koncentrerar sig bättre. Yimby

fredag 11 januari 2019

Elcykelbidraget i framtiden

Elcykelbidraget verkar inte komma tillbaka och en del kanske inte saknar det. Det finns ändå skäl att fundera över bidragets fördelar och hur de kan tas tillvara.

Riksdagsledamoten Lorentz Tovatt har gjort en fin genomgång, med hänvisningar till vetenskapligt granskade tidskrifter och allt. Visst är det fint med riksdagsledamöter som behandlar cykel som den betydande fråga det är! Tovatt menar att elcykelbidraget medför att fler skaffat elcykel än som annars varit fallet, och att elcyklar förbättrar folkhälsan genom att de cyklas längre avstånd än vanliga cyklar.

Det leder tankarna till Västra Götalands program Testcyklisterna, som går ut på att låna ut elcyklar, lastcyklar och vikcyklar till folk som kan tänka sig att ersätta några av sina bilresor med en sådan cykel.

Utnyttja infrastrukturen bättre
Med tanke på hur många mil cykelbana det finns i landet, tror jag det kan vara bra om allmänheten får upp ögonen för hur en cykel kan se ut numera. Många cykelbanor är tyvärr dåliga och följer inte Trafikverkets rekommendationer. Men de är ändå användbara, och ibland är det rätt sorts cykel som saknas. Många cykelbanor skulle bli mer användbara för lastcyklar bara genom att rensa egendomliga hinder som en del väghållare placerar ut.

Många ägare kan berätta om hur en lastcykel, en vikcykel eller en elcykel förändrat livet. En lastcykel ger helt andra möjligheter att få med sig skrymmande last, barn eller husdjur. En vikcykel kan tas med i andra fordon och kan bo under skrivbordet på jobbet. Den turboladdar kollektivtrafiken och gör att man kan åka med allehanda expresslinjer även om det saknas en lämplig hållplats i närheten av färdmålet.

Enklast är att nöjda ägare berättar för vänner och familj om fördelarna. Men det kan vara vettigt att en liten del av statens eller kommunernas trafikbudgetar går till att upplysa om hur en elcykel, en vikcykel eller en lastcykel kan göra folks resor smidigare. Varför inte ersätta kontraproduktiva hjälmkampanjer med kampanjer för vikcykel, lastcykel och elcykel?

Låt oss gå till botten – hur bra är elcykelpremien? Lorentz Tovatt

Flygande start för testcyklisterna. Ecoprofile

Elcykeln är årets julklapp. Svenska Dagbladet

Tillägg 6 februari 2019
Flera kommuner har cykelbibliotek där man kan få låna ovanliga cyklar som t ex fällbara cyklar eller lastcyklar. Tipstack Goran Gozo.

Cykelbiblioteket Malmö
Cykelbiblioteket i Helsingborg
Trollhättans stadsbibliotek - låna elcykel
Cykelteket i Halmstad

Mycket bra initiativ anser Erik!