fredag 6 november 2015

Varför tiger NTF om farthinder vid skolor?


En sak som NTF är bra på är att mäta antalet fortkörare vid skolor, och sedan få resultaten till media. De flesta bilister håller inte 30-gränsen utanför skolor. NTF brukar då säga saker i stil med att detta är ett stort problem, och bilister måste lära sig hålla farten.

Ett intressant utelämnande är att NTF inte säger något om farthinder. I GP:s artikel om saken så intervjuas både NTF och en trafikpolis, och det är trafikpolisen som tar upp frågan om farthinder:

– Vi kan inte kontrollera bilisterna på alla 30-sträckor i Västsverige, säger Bengt Karlsson, chef för trafikpolisen i Västra Götaland. De borde bygga chikaner, avsmalningar eller effektiva gupp som tvingar bilisterna att sänka farten.

I NTF:s pressmeddelande står inget om farthinder, utan man nöjer sig med ordet "trafikmiljö". Men om trafikmiljön inbjuder till höga farter så är det just farthinder som trafikmiljön måste kompletteras med.

Lite lustigt utelämnande tycker jag, eftersom farthinder troligen skulle lösa problemet betydligt mer effektivt än några inslag i media. Fast då skulle NTF inte ha något att gnälla över. Kanske är det där svaret finns?

Cyklistbloggen har noterat att NTF gärna betonar beteende och kampanjer framför fysiska åtgärder som farthinder, detta trots att fysiska åtgärder anses vara mycket mer effektiva.

Många kör för fort vid skolor. Göteborgs-Posten

Fler barn på väg till skolan - extra viktigt att hålla hastigheten. Pressmeddelande NTF

NTF och Trafikverket osams om trafiksäkerhetsarbetet
Det låter när man lyssnar på hela podden som att NTF vill ha en återgång till hur det var innan Nollvisionen, med ett betydligt större fokus på attitydändrande åtgärder, det vill säga upplysningskampanjer och hjälmlag.

Uppdatering 7 november:

Det visar sig att två av NTF:s 23 regioner nämner farthinder i sina pressmeddelanden om mätningarna. Nitton regioner nämner fartmätningen men inte farthinder, och två regioner har inget pressmeddelande alls om saken. Så heja NTF Halland och NTF Väst! Hoppas ni får med er de övriga vid nästa mätning!

måndag 2 november 2015

Varför ljuger NTF om att cyklingen ökat efter hjälmlagen?


Jämfört med resor till fots så minskar cyklingen i Sverige

Cyklingen minskar i Sverige. På mitten av nittiotalet cyklades det lika många kilometer som folk gick till fots, men sen har cyklingen halkat efter. De senaste åren har minskningen avstannat, men det finns ingen tendens till att cyklingen kommer ikapp gåendet.

Allra sämst är utvecklingen bland barn, ungdomar, och för skolresor. Där minskar cyklingen i absoluta tal. Allt enligt Nationella resvaneundersökningen, som sköts av myndigheten Trafikanalys, och som är den enda rikstäckande mätningen.


Cyklingen bland barn och unga minskar


Skolresor minskar stadigt

Bara tio dagar efter rapporten kom, och trots DN:s rapportering om saken, påstod NTF att cyklandet har ökat sedan hjälmlagen för barn under 15 år infördes 2005. Det snällaste jag kan säga om påståendet är att minskningen sedan 2005 inte är statistiskt säkerställd med 95 % konfidensintervall. Beroende på vad som mäts så är minskningen statistiskt säkerställd sedan år 2000 eller 1995.

Mätt som andel av skolresor med alla färdmedel så har cykelns marknadsandel minskat från 23% 1995-98 till 14% för åren 2011-14 (sidan 18 i Trafikanalys rapport).


Fler memils: Antalet cyklade kilometer vid arbetsresor ökar

Även service- och inköpsresor minskar. En av få ljuspunkter i statistiken är en tydlig ökning av cykelpendlandet, det som kallas arbetsresor, räknat på kilometer. Att cykelpendlingen sticker ut och ökar samtidigt som hjälmbruket ökar kan tyda på att sådana resor är enkla och går på rutin. En del har möjligheten att klä om sig på jobbet, alltså så kallade memils, medelåders män i lycra. Andra kanske jobbar enskilt och behöver inte tänka på sin hjälmfrisyr. Det är däremot inte lika lätt att klä om sig i affären, och få elever struntar i hur deras klasskompisar betraktar dem. Att just arbetsresor sticker ut med en ökad färdlängd, medan övriga resor minskar, kan därför ses en effekt av hjälmlagen och hjälmkampanjer.

Men NTF har väl ett gott syfte? NTF vill ha vi ska skydda huvudet. Men det håller inte heller, för flera undersökningar visar att när hjälmbruket ökar så minskar inte skallskadorna. Cyklister fortsätter att skada huvudet i samma utsträckning som fotgängare och bilister. Det viktiga är att cykla, för cyklister lever längre pga hälsosamt.

Så jag vet inte varför NTF säger såhär. Men det vore bra för trafiksäkerheten och folkhälsan om debattörer som NTF kunde hålla sig till sanningen.

Länkar

De korta cykelresorna blir allt färre. Trafikanalys 17 augusti 2015
En förändring är att barn och unga cyklar drygt 40 procent kortare och skolresorna på cykel har blivit 48 procent färre

Våga prata om cykelhjälmslag för alla… NTF 27 augusti 2015
För tio år sedan införde Sverige cykelhjälmslag för barn upp till 15 år. Sedan dess har cyklandet ökat och med det antalet dödade och svårt skadade cyklister.

The effect of the Swedish bicycle helmet law for children: An interrupted time series study. Bonander et al
There was no evidence of an intervention effect on the proportion of head injuries among female children.

No clear evidence from countries that have enforced the wearing of helmets DL Robinson

Effekter av ökat bruk av cykelhjälm bland barn. Min artikel i Reflexen
Mätningar visar att när hjälmbruket ökar så minskar skador mot huvudet snabbare än andra skador. Men samma utveckling syns hos bilister och fotgängare.

söndag 25 oktober 2015

Därför ljuger NTF om hörlurarBåde lastbilar och NTF har stora döda vinklar. Foto Portsmouth CTC

Cyklister med hörlurar hör lika bra som bilister med radion avstängd och rutorna uppe. Och det är tillåtet att vara döv i trafiken.

Det har inte hindrat NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) från att föreslå ett förbud mot att cykla med hörlurar. De påstår att sex cyklister omkommit de senaste veckorna i England, för att de hade hörlurar.

Det är lögn. Vi vet inte om de sex hade hörlurar, men vi vet att fem av dem dog i kollision med lastbilar och bussar i London. Händelserna inträffade dessutom hösten 2013, inte "de senaste veckorna". Men det är likadant i år. Åtta cyklister har omkommit i London hittils under 2015, och sju av dem dog i kollision med lastbilar. Lastbilschaufförerna sitter högt upp och när de ser sig över axeln vid sväng så syns bara en vägg. Därför ser de inte cyklisterna och mejar ner dem.

Problemet är väl känt utanför NTF. En ny EU-regel är på gång som ska ge bättre förarsikt, och under tiden önskar sig London Cycling Campaign att lastbilar inte ska få köra i London under morgonrusningen. De vill också ha bättre kontroll av chaufförernas körkort och utbildning.

Men Londons konservative borgmästare Boris Johnson vill inte ha mer regler och byråkrati. Därför pratar han hellre om hörlurar än om farliga lastbilar. Han vet att nya begränsningar för lastbilar är en realistisk åtgärd som faktiskt kan gå igenom, så därför stödjer han inte det. Av samma anledning är han emot en lag om cykelhjälmar. Ett hörlursförbud är däremot orealistiskt, så därför kan Johnson framstå som att han "gör något" genom att ropa på hörlursförbud.

Den där EU-regeln, förresten, den motarbetades av alliansregeringen på uppdrag av Volvo. Och NTF sa inget. Dåvarande ordföranden Johan Lindström påstår att de hellre "jobbar lokalt". Så NTF följer bara sin linje: lastbilar med dålig förarsikt är inget problem.

Cyclists with iPods hear the same as motorists listening to nothing. BikeBiz

Ska hörlurar förbjudas i trafiken? P4 Värmland

Boris Johnson considers ban on London cyclists wearing headphones. The Guardian
Johnson faces pressure to consider a system to restrict lorries' access to central London during peak time, a plan already in force in Paris.

Sixth London cyclist killed in less than two weeks as man dies in lorry incident. The Guardian
All but one of the riders were in incidents involving a truck, bus or coach.


What are we calling for? London Cycling Campaign

In 2015, eight cyclists have been killed on London’s roads. Seven of those fatalities have involved a lorry.

Boris Johnson says he won't make helmets compulsory on cycle hire scheme. Road.cc

Sverige lobbar mot säkrare lastbilar. Expressen
Sverige och Frankrike har tryckt på för att inga bolag ska få tillverka säkrare lastbilar förrän 2025. Anledningen är att de vill skydda lastbilstillverkaren Volvo/Renault – som nyligen kommit med nya modeller – från konkurrens, skrev Financial Times i förra veckan.

torsdag 22 oktober 2015

Ingen nyhet att hjälmkampanjer skadar folkhälsanFoto © Franz-Michael S. Mellbin

OECD har en trafikavdelning som heter ITF, International Transport Forum, och 2013 gjorde de en rapport om cykelsäkerhet. De gör 18 rekommendationer, men ingen av dem handlar om hjälmar. Däremot avråder de från skrämselkampanjer.

ITF går också igenom forskningen som visar att cyklister lever längre, eftersom hälsoeffekten av cykling överstiger skaderisken. Den forskningen är etablerad, och konflikten mellan hälsa och hjälmkampanjer påpekades redan 1993 av Mayer Hillman på Policy Studies Institute:

Cycle helmets: the case for and against
An analysis based on the life expectancy of each cyclist killed in road accidents using actuarial data, and the increased longevity of those engaging in exercise regimes several times a week compared with those leading relatively sedentary lives, has shown that, even in the current cycle-hostile environment, the benefits in terms of life years gained, outweigh life years lost in cycling fatalities by a factor of around 20 to 1 (Hillman, Op.cif.). In these terms, a price is paid in not promoting cycling.

...

Second, as has been seen in Australia, mandatory wearing discourages people from cycling.

Och det bekräftas nu av ITF:

Cycling, Health and Safety. ITF/OECD
Recommendation 14: Cycle safety plans should address safety improvement and the improvement of perceived safety.
Policy seeking to increase cycling and improve safety must approach safety with two interlinked objectives: reducing actual crash rates and their severity and, crucially, increasing the perception of safety for potential cyclists. If citizens don't feel safe cycling – then they will not ride if there is an alternative they perceive as safer.

De som fortfarande gillar hjälmkampanjer och hjälmlagar har alltså anledning att uppdatera sig på de senaste 20 årens forskning.

söndag 11 oktober 2015

Cykling är lika säkert som att gå


Det är lika säkert att cykla som att gå som att gå, räknat som omkomna per kilometer. Det visar statliga rapporter från Sverige, Danmark och England ända sedan sjuttiotalet.

Statistiken grundar sig på resvaneundersökningar och polisens rapportering. Det innebär att de som inte cyklar inte finns med i statistiken, vilket är både en styrka och en svaghet. En svaghet kan vara till exempel om berusade eller sköra människor kanske går mer än de cyklar, vilket skulle kunna dra upp dödstalen för gående. Det snedvrider resultatet. Styrkan är att den här statistiken visar hur folk agerar i verkligheten.

Översta figuren visar att i mitten på åttiotalet var gång och cykling ungefär lika säkert i Sverige, med 40 omkomna per miljard personkilometer. Detta var innan vardagscyklister började med cykelhjälm. Källa Thulin och Nilsson 1994: Exponering, skaderisker och skadekonsekvenser för olika färdsätt och åldersgrupper. VTI Rapport 390/1994

Här kommer några nyare figurer:

Ända sedan åttiotalet har cykling varit något säkrare än gång i England. Källa Road Casualties Great Britain 2007.

År 2004 visar samma sak i Sverige, cykling är inte farligare än att gå. Källa Vägtrafikskador 2004, Sika/Trafikanalys.

För år 2010 har danska DTU gjort denna figur, som även omfattar polisrapporterade skador. Källa DTU, Risiko i Trafikken 2007-2010.

Trafikanalys har gjort den här fina figuren som har ett bra underlag, ett genomsnitt för tioårsperioden 2004-2013. Risken för gående och cyklister har halverats jämfört med åttiotalet, till knappt 20 omkomna per miljard personkilometer. Källa Trafikanalys, Vägtrafikskador 2013.

Men om man vill åka riktigt, riktigt säkert? Då kan man åka tåg. Det är 10-50 gånger säkrare än att åka bil. Dessutom får man en hälsosam, livsförlängande promenad till och från tåget. Källa Statistisches Bundesamt via Allianz pro Schiene.

torsdag 1 oktober 2015

Mer om Anders Åkesson

Häromdagen skrev jag om Anders Åkesson, ledamot i trafikutskottet, som fått körkortet indraget och plåtar sig i döda vinkeln på en lastbil.

Det är samme Anders Åkesson som går till storms mot kollegan i trafikutskottet, Karin Svensson Smith, för att ha använt ordet "offert" i TV angående att kinesiska bolag är intresserade av att bygga järnväg i Sverige. Åkesson påstår sig ha tappat förtroendet för henne, samtidigt som han litar på att hon har koll:

"Det är tveklöst så att Svensson Smith talar utifrån förespeglingen att en offert faktiskt finns, trots att hon rimligen vet att Trafikutskottet inte hämtar in offerter." länk

Eftersom Anders Åkesson är ledamot i samma Trafikutskott, så vet rimligen även han att utskottet inte hämtar in offerter. Så han vet, och han vet att hon vet. Och då finns det inget utrymme för missförstånd. Kineserna är intresserade av att bygga, men någon formell offert har i juridisk mening inte kommit.

Det ligger i Åkessons intresse att leda bort uppmärksamheten från det faktum att han själv fick körkortet indraget för att ha kört för fort. Det är värre för en ledamot av trafikutskottet än att slinta på orden. Som ledamot i trafikutskottet har Åkesson inflytande över trafiklagstiftningen, så om han har problem med lagen så har han en intressekonflikt.

Ny Teknik skriver lite om saken idag:

Så fick trafikutskottet "offerten" från de kinesiska järnvägsbolagen. Ny Teknik
På Trafikverkets Järnvägsdag i mars i år presenterade Per Corshammar, då anställd på konsultbolaget Ramböll, dokument som han fått av den kinesiska järnvägsindustrin vid ett besök i Shanghai. Han föreläste för olika riksdagsledamöter och Trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith om vad det kostar att bygga järnväg på broar, vilket det kinesiska konceptet bygger på.

...

Trafikverket ville undersöka möjligheterna att bygga en liten bit på Ostlänken, säger han.

- Men då sa de kinesiska företagen att: vi kan bygga hela nätet på fem år till fast pris.

tisdag 29 september 2015

Lastbilslobbyist i döda vinkeln


Anders Åkesson i döda vinkeln

Hej, jag heter Anders Åkesson och jag lobbar för 74 tons lastbilar i Sverige! Jag sitter i riksdagens trafikutskott och på den här bilden står jag i lastbilens döda vinkel. Här kan föraren inte se mig! Varje år dör flera fotgängare och cyklister här, för att chauffören inte kan se dem.

Jag var också med som centerpartist när alliansregeringen förhalade EU:s regler för säkrare lastbilar. Så vi kommer ha lastbilar med dålig förarsikt i många år framöver!

På twitter framhåller jag att nollvisionen gäller. Trafiksäkerhet är viktigt. Men allra viktigast är att köra fort! Jag har åkt fast så många gånger för fortkörning att mitt körkort blev indraget i två månader.

Länkar:

Åkesson tweetar en bild på sig själv i döda vinkeln

”Miljöpartiet stoppar lastbilar och sviker miljön”. Anders Åkesson på SVT Opinion
Därför är det nu högst oklart om något förslag om att tillåta 74 tons lastbilar istället för dagens 60 tons överhuvudtaget är att räkna med från regeringen.

Sverige lobbar mot säkrare lastbilar. Expressen

Trafiklagstiftare bryter mot hastighetsbestämmelserna. Teknikens Värld

Nio procent av omkomna cyklister blev överkörda av högersvängande buss eller lastbil, och 11% dog på annat sätt i kollision med buss eller lastbil. Källa
Säkrare cykling - gemensam strategi för år 2014-2020