söndag 27 mars 2016

Argument emot hjälmlag

Andra versionen, 28 mars 2016.

Sammanfattning:
1. Det är inte farligt att cykla. Antalet omkomna per kilometer är inte högre per cykel än till fots.
2. Det är högst oklart hur bra en cykelhjälm skyddar. I synnerhet mot de svåra skadorna: hjärnskador.
3. Man vet att cyklandet minskar vid hjälmkrav. De positiva hälsoeffekterna av cykling är ca 20 ggr större än de negativa. Alltså är det kontraproduktivt.
4. Det är något som enbart påverkar individens egen säkerhet. Ska vi förbjuda folk att cykla utan hjälm måste vi först förbjuda rökning, onyttig mat och att inte motionera (t.ex. cykla) om vi vill vara konsekventa.

För att det ska vara motiverat med en hjälmlag för cyklister, eller ens att tjata om hjälmar, måste samtliga fyra påståenden motbevisas.

Bakrund:
Min kompis Jocke von Scheele har gjort ett fint flödesschema som förklarar varför hjälmlag för cyklister är en dålig idé. Jag har lagt till källor på påståendena och gjort en del förtydliganden. De följer här:

1. Det är inte farligt att cykla.Antalet omkomna per kilometer är inte högre per cykel än till fots. När olyckan väl sker är cyklister är inte mer benägna att slå i huvudet än bilister och fotgängare. Antalet skador mot huvudet som andel av alla skador mot hela kroppen är ungefär samma för alla tre färdsätt.


Källor:

Trafikanalys, Vägtrafikskador 2013, figur 3.28. Samma förhållande finns i andra länder, se källor här: Cykling är lika säkert som att gå. Eriks blogg

No clear evidence from countries that have enforced the wearing of helmets. DL Robinson, British Medical Journal
avsnittet "Helmet wearing and head injuries"

...och även om argument 1 inte fanns, så finns argument 2:

2. Det är högst oklart hur bra en cykelhjälm skyddar.


I synnerhet mot de svåra skadorna: hjärnskador. Detta eftersom den styva hjälmen har svårt att dämpa slaget mot den mjuka hjärnan. En hjälm skulle behöva vara 45 cm tjock för att dämpa slaget tillräckligt. Hjärnskakningar är vanliga inom hockey och amerikansk fotboll, trots att utövarna bär hjälm.

Källor:

An anti-concussion helmet? Bicycle Helmet Safety Institute

Blodtest kan visa hur allvarlig hjärnskakningen är. Sahlgrenska akademin

Hjälmförbudet kvarstår – här förklaras varför. Handbollsförbundet

...och även om argument 1 eller 2 inte fanns, så finns argument 3:

3. Man vet att cyklandet minskar vid hjälmkrav.


De positiva hälsoeffekterna av cykling är ca 20 ggr större än de negativa. Det har också visat sig att ökad cykling i sig ökar trafiksäkerheten för cyklister. Det beror på att bilister lär sig att förvänta cyklister på gatorna. Denna effekt kallas "safety in numbers" eller säkerhet i mängden.

Därför är hjälmlagar kontraproduktiva, såväl för hälsan som för skaderisken.

Källor:

No clear evidence from countries that have enforced the wearing of helmets. DL Robinson, British Medical Journal avsnittet "Numbers of cyclists"

What happened when helmet laws were introduced? Freestyle Cyclists

Safety in numbers: more walkers and bicyclists, safer walking and bicycling. Jacobsen, Injury Prevention


Film från OECD/International Transport Forum.

...och även om varken argument 1, 2 eller 3 fanns så

4. Det är något som enbart påverkar individens egen säkerhet.


Ska vi förbjuda folk att cykla utan hjälm måste vi först förbjuda rökning, onyttig mat och att inte motionera (t.ex. cykla) om vi vill vara konsekventa.

Varje argument ovan är i sig tillräckligt för att inte införa hjälmlag. Tycker du att något av ovanstående inte stämmer, så kom ihåg att du måste visa att samtliga ovanstående argument är felaktiga för att slutsatsen ska bli att det är motiverat med hjälmlag, eller att ens tjata på andra att använda cykelhjälm.

3 kommentarer:

Erik Sandblom sa...

Nu vill man lösa problemen med hjärnskakning i hockey med att kyla ner huvudet efter smällen.

Hockeyns huvudvärk: Kall hjälm ska hjälpa. Radiosporten

Unknown sa...

Hej!

Det är uppenbart att hjälmen inte löser alla trafiksäkerhetsproblem, men det har visats i forskning att man skadar huvudet mindre allvarligt om de ramlar när du bär hjälm (se Fahlstedt, et al., 2016). Vi litar på forskning, eller?

sedan skriver du att informationskampanjer om cykelhjälmar minskar cykling. Kan du berätta hur du har kommit fram till denna slutsatsen, har du någon källa?

Erik Sandblom sa...

Hej Anonym 12 juli 2021 04:53.

Nja Fahlstedt med flera har inte visat vad som händer när du trillar med hjälm. De har gjort en datamodell. Det är bättre att titta i sjukhusens vanliga patientstatistik, som visar vad som faktiskt har hänt i verkligheten. Det gjorde DL Robinson, se länk i inlägget. Då ser man att trots ökat hjälmbruk har cyklister inte fått en bättre utveckling på skador mot huvudet än gående och bilister. Jag utvecklar det lite mer i dagens inlägg 12 juli 2021.

Nu är det bevisat: cykelhjälm skyddar

Angående att hjälmkampanjer minskar cyklingen, så är det själva syftet att göra det. Den som inte vill ha hjälm ska förmås att inte cykla. Utvecklingen i Danmark och Sverige visar det, se inlägget här:
Efter hjälmkampanjer: färre hjälmbrukare