söndag 11 oktober 2015

Cykling är lika säkert som att gå


Det är lika säkert att cykla som att gå, räknat som omkomna per kilometer. Det visar statliga rapporter från Sverige, Danmark och England ända sedan sjuttiotalet.

Statistiken grundar sig på resvaneundersökningar och polisens rapportering. Det innebär att de som inte cyklar inte finns med i statistiken, vilket är både en styrka och en svaghet. En svaghet kan vara till exempel om berusade eller sköra människor kanske går mer än de cyklar, vilket skulle kunna dra upp dödstalen för gående. Det snedvrider resultatet. Styrkan är att den här statistiken visar hur folk agerar i verkligheten.

Översta figuren visar att i mitten på åttiotalet var gång och cykling ungefär lika säkert i Sverige, med 40 omkomna per miljard personkilometer. Detta var innan vardagscyklister började med cykelhjälm. Källa Thulin och Nilsson 1994: Exponering, skaderisker och skadekonsekvenser för olika färdsätt och åldersgrupper. VTI Rapport 390/1994

Här kommer några nyare figurer:

Ända sedan åttiotalet har cykling varit något säkrare än gång i England. Källa Road Casualties Great Britain 2007.

År 2004 visar samma sak i Sverige, cykling är inte farligare än att gå. Källa Vägtrafikskador 2004, Sika/Trafikanalys.

För år 2010 har danska DTU gjort denna figur, som även omfattar polisrapporterade skador. Källa DTU, Risiko i Trafikken 2007-2010.

Trafikanalys har gjort den här fina figuren som har ett bra underlag, ett genomsnitt för tioårsperioden 2004-2013. Risken för gående och cyklister har halverats jämfört med åttiotalet, till knappt 20 omkomna per miljard personkilometer. Källa Trafikanalys, Vägtrafikskador 2013.

Men om man vill åka riktigt, riktigt säkert? Då kan man åka tåg. Det är 10-50 gånger säkrare än att åka bil. Dessutom får man en hälsosam, livsförlängande promenad till och från tåget. Källa Statistisches Bundesamt via Allianz pro Schiene.

Inga kommentarer: