lördag 11 maj 2013

Idiotiskt eller bara obildat?


Tio liv hade kunnat räddas om alla restauranger bar hjälm, enligt en studie från VTI. Foto komonews.com via Buildsafe

Västerbottens läns landsting kör en hjälmkampanj för att förbättra folkhälsan. Kampanjen är nästan säkert till skada för folkhälsan eftersom ökad cykling förbättrar folkhälsan långt mer än vad ökat hjälmbruk någonsin kan göra. Om kampanjen minskar viljan till cykling med en endaste promille så är det en förlust för folkhälsan.

De som cyklar till vardags har lägre sjukfrånvaro och lägre dödlighet än andra. Alla studier som väger cyklingens hälsoeffekter mot skaderisken visar att hälsoeffekten är mycket, mycket större. Det är 20 gånger så många som drabbas av stroke jämfört med skallskada vid cykling. Stroke är en av de främsta orsakerna till svåra och långvariga funktionshinder hos vuxna, och förebyggs bland annat av vadagsmotion som att cykla.

Enligt en studie från VTI hade tio liv kunnat räddats om alla cyklister hade hjälm. Författarna säger helt oblygt att det därför behövs incitament för att på frivillig basis öka hjälmanvändningen.

Samtidigt dog 167 personer i åldersgruppen 15-44 i hjärt- och kärlsjukdomar under 2011, 2159 personer i åldersgruppen 45-64 och för äldre personer ökar dödligheten ytterligare. Om ökad cykling hade räddat en halv procent av dessa omkomna, så räddar cykling fler liv än 100% hjälmbruk!

Så snälla VTI och Västerbottens läns landsting, läs på lite innan ni kampanjar nästa gång.

wikipedia > cykelhjälm > emot
Wikipedia > Cykel > Säkerhet och hälsa vid cykling
Stroke. Förekomst och orsaker. Neurologiskt Handikappades Riksförbund

VTI - Cyklisters singelolyckor. Analys av olycks- och skadedata samt djupintervjuer
För tio av de fjorton som dog i skallskador och inte använde cykelhjälm hade överlevnad varit möjlig med hjälm enligt Trafikverkets bedömning.

Hjälma någon du gillar. Västerbottens läns landsting

Dödsorsaker 2011. Socialstyrelsen

4 kommentarer:

Nils N sa...

"...lägre dödlighet än andra."

Hur mycket lägre då? 1 procent? 10 procent? Jag som har gått runt här i alla år och trott att allas dödlighet var 100 procent, men du menar alltså att jag som cyklist har mindre risk att dö än icke cyklister?

Erik Sandblom sa...

40% lägre dödlighet enligt en studie på vuxna i Köpenhamn. När man cyklar minskar risken att dö hjärt- och kärlsjukdomar.

Du är säkrare på cykeln än i soffan :)

Anonym sa...

Anser att man inte ska utesluta varken cykling eller hjälmanvändande. Apropå forksning : http://www.researchweb.org/is/sverige/document/113251

Erik Sandblom sa...

Anonym, att uppmuntra hjälmbruk för vissa färdmedel avskräcker från det färdmedlet. Moped och motorcykel är bra exempel på det. En mycket liten andel av resorna sker med mc/moped.

Tack för länken, det projektet är tydligt inte färdigt. Jag måste kritisera läkarens uttalande. Han säger inget om hur vanliga skadorna är, något som är en mycket viktig parameter.

Cykling är nyttigt för hjärnan. Elever som cyklar eller går till skolan koncentrerar sig bättre, och motion minskar som sagt risken för stroke.

Skolebørn koncentrerer sig langt bedre efter en cykeltur