tisdag 23 april 2013

Små lastbilar passar innerstan


Foto Asbjörn Hanssen

Alla länder tillåter inte lika stora lastbilar som i Sverige, Finland och Nederländerna. I USA är maxvikten för lastbilar bara hälften av vad som tillåts i Sverige. Där får en fullastad lastbil inte väga mer än 36 ton, medan Sverige och Finland tillåter 60 ton, och Nederländerna 50 ton.

De stora lastbilarna är otympliga i städer och därför finns i staden Utrecht ett liten smidig eldriven lastbil som kan köras på smågator. Eftersom de stora lastbilarna har stora döda vinklar är detta en trivsel- och miljösatsning som även förbättrar säkerheten för fotgängare och cyklister. Utrecht har också en lastbåt med kran som kan leverera varor till butiker längs kanalerna. Kranen är fjärrstyrd och båten kan betjänas med bara en gubbe.

Nu har Göteborg också köpt en sån lastbil! Hurra! Varorna levereras med vanlig lastbil till en central och sen körs varorna ut med minilastbilen till de tio butiker som är med i försöket. Det är kommunen som bekostar lastbilen. I Utrecht finns enligt uppgift inga driftsubventioner, däremot stränga regler för vanliga lastbilar gällande storlek och tid på dygnet när man får köra med dem.

Utrecht Cargohopper. Youtube

Fler butiker får leveranser med elbil. Vårt Göteborg

Pilotprojekt ska ge färre tunga transporter i city. Vårt Göteborg

stadsleveransen.jpg

Nederländernas lastbilståg. Cyklistbloggen

Wikipedia > Lastbil > Maxvikt och trafiksäkerhet

Inga kommentarer: