fredag 13 april 2012

Ordning i trafiken är inte samma som trafiksäkerhet


Varning för farlig kurva. Obs autentisk benämning på skylten

Trafiksäkerhet är på sätt och vis ett oärligt ord eftersom man i trafiksäkerhetens namn bygger vägar som gör att bilister slipper sakta ner. Det vill säga, man kör fortare. Menar man allvar med trafiksäkerhet är det bara att åka tåg, buss eller flyg för det är tio gånger säkrare än att åka bil.


$584.10 fine for not wearing a bicycle helmet! - Bicycle Transportation Alliance
Having read through a sample of traffic laws I realised that their main goal is the orderly movement of traffic, not safety of road users. Of course traffic engineers would argue that orderly movement of traffic confers safety, and to some extent that is true. However if orderly movement of traffic is your goal you then have to define in increasingly endless detail exactly what orderly movement of traffic is and how its rules are to be applied in every circumstance.

...

And do road users (or even the Police) know all the range of regulations? Given that the only test of your knowledge of traffic regulations will be when you take your driving test, which in my case was over 40 years ago, the answer would have to be ‘no’.

...

Another side effect from extensive traffic regulation is the reduction in the perception of personal responsibility by the driver, as the regulator (the state) effectively dictates what to do. So we have drivers exercising their perceived traffic ‘rights’ regardless of safety of others. This lack of personal responsibility is also reinforced media reporting of ‘dangerous roads’ (the inanimate) rather than ‘roads on which drivers drive dangerously’.(the personal)


#ingenbakomratten

3 kommentarer:

Nisse sa...

Hej, läste diskussionen om planmonopol på Ecoprofile.

Tänkte bara inflika att nuvarande plan- och bygglag faktiskt innehåller verktyg som åtminstone i teorin borde innebära effektiv planering, både på lokal och regional nivå.

Kommunerna ska vid planläggning ta hänsyn till mellankommunala och regionala förhållanden, detta är reglerat i 2 kap 3 § plan- och bygglagen. Länsstyrelsen utövar tillsyn och ska gripa in när kommunens planläggning inte tar tillräcklig hänsyn till regionala förhållanden, se 11 kap 10 § 2.

Elin sa...

...och i det långa loppet är det många gånger säkrare att även cykla jämfört med att åka i en bil, med tanke på vilken stor friskfaktor fysisk aktivitet är för att sänka risken för tidig sjukdomsutveckling av flera av våra vanligaste folksjukdomar.

Cyklister är friskare och lever i snitt bra mycket längre än bilister, även med avgaser och den lilla risken att bli påkörd inräknad. Win!

Erik Sandblom sa...

@Nisse
Tack för tipset, jag skrev in det i tråden på Ecoprofile!

@Elin
Visst är det bra!