torsdag 22 mars 2012

Ge vuxenprivilegier åt cyklister


En skillnad mellan att åka bil och att cykla är att allting är så välordnat när man kör bil. Det finns särskilda körfält när man svänger vänster, tydlig skyltning överallt, och synkroniserade trafikljus. Hålen i vägarna blir aldrig så stora att man påverkas som bilist och snöröjningen fungerar exemplariskt. Innerstadsområden kan vara besvärliga för en bilist, men annars känner man sig välkommen och bekräftad överallt.

Det känns verkligen vuxet när man kör bil. Kanske gör det att det blir lite extra känsligt när man föreslår att prioritera andra trafikslag istället. Bilisternas vuxenprivilegier hotas.

Ibland tycker jag det känns lika vuxet att åka tunnelbana eller att cykla i innerstan. Då känns det som att man arbetar med systemet och inte emot. Kanske borde miljövänliga trafiksatsningar handla om hur man får folk att känna sig värdiga, bekräftade och vuxna.

Maria Schottenius: Det är lätt att man överdoserar med gillaknappen - DN
Efter att ha varit online och levererat konstant, kämpar han nu med reglerad avvänjning och begränsad användning av de sociala medierna. Måttet på att han var lyckad låg i hur många gillande han fick när han berättade vad han gjorde, ”oavsett om det gällde valet av lunch eller köpet av en ny tröja”.

Inga kommentarer: