lördag 17 mars 2012

Färre skyltar ger trevligare trafik


En trevlig landsväg utan ränder i mitten. Foto Johan Erlandsson

Jag har börjat cykla lite ute på landet för att få motion och upptäcka omgivningarna. De trevligaste landsvägarna tycker jag är de smala slingriga. De går igenom idylliska byar och bilisterna kör ganska snällt. På de breda vägarna med ränder i mitten tror bilisterna att de kör TGV-tåg som exploderar om de saktar ner eller makar på sig.

Vad som är trafiksäkert handlar ofta om vilket perspektiv man har. Experter pratar gärna om att barn inte är tillräckligt utvecklade för att uppfatta bilister som kommer på avstånd. Men enligt Tom Vanderbilt gäller det bara vid hastigheter över 30 km/h. Vid lägre hastigheter har barn inte mer problem än någon annan. Kanske är det vuxna som måste utveckla sig lite och fatta att man inte ska köra så fort hela tiden?

Alla har rätt till Husby. Yimby GBG
Nej, fördelen med trafikseparering var inte ökad säkerhet, utan ökad hastighet. Eftersom man spred ut bebyggelsen så oerhört behövde man kompensera de nya, enorma avstånden med högre hastigheter. Och ska bilarna blåsa på i 70 km/t så måste man separera.

Little. Yellow. Dangerous. "Children at Play" signs imperil our kids. - Slate
It's not simply that fatality risks begin to soar at impact speeds of more than 20 mph, but that, as a study by John Wann and colleagues at Royal Holloway University in London has suggested, children, until well into their teens, are unable to detect during a normal crossing of the street the approaching speed and distance of cars above a threshold—also 20 mph. This study adds legitimacy to the increasingly popular idea, as introduced in the U.K. in 1991, that residential areas be designated as 20 mph zones. (Research by the Transport Research Laboratory has found, among other things, a 60 percent crash reduction during the "after" period in 20 mph zones.)

Removing Lines as a Traffic Calming Measure: Data, anyone? - Tom Vanderbilt

Utekartan, min nya vän - Ecoprofile
Den är bra för alla typer av uteliv, men eftersom jag gillar cykling så är det en finess som är särskilt bra: kartan visar vägarnas bredd.

Inga kommentarer: