söndag 17 juli 2011

Varför har man gång- och cykelbanor?


Varning för farliga fotgängare - obs äkta varningsskylt


På the Bike Show nyligen pratade Dr Robert Davis från Road Danger Reduction Forum. Dr Davis tycker det är bra att dödstalen på vägarna i England minskar sedan decennier tillbaka, men varnar för att det kan bero på att fotgängare och cyklister helt enkelt skrämts bort från vägarna. Sjunkande dödstal behöver alltså inte innebära att vägarna blir säkrare.

Han säger också att cykelbanor kan vara bra, men bara om man kommer ihåg varför man bygger dem. Är det för att skydda cyklister, eller för att låta bilisterna gasa på utan att behöva ta hänsyn till långsamma cyklister? Dr Davis tycker att föraren av det tyngre och snabbare fordonet har det större ansvaret. Med den synvinkeln bygger man cykelbanor för att skydda cyklister, men man kunde lika gärna dämpa biltrafiken med fartgupp eller till och med genom tekniska lösningar som tvingar ner bilisternas hastighet, menar Dr Davis.

Road Danger Reduction with Dr Robert Davis - The Bike Show

Bort med berättigade bilister!

Inga kommentarer: