torsdag 6 maj 2010

Hjälm: Tunnelseende i Riksdagen

Riksdagen skriver:

Det är med tillfredsställelse som utskottet noterar att antalet cyklister som dödats i trafiken minskat till 18 under 2009. En på sådant sätt förbättrad statistik får emellertid inte medföra en sänkt ambitionsnivå när det gäller att åstadkomma en säker cykeltrafik, särskilt inte som andelen cyklister som använder cykelhjälm alltjämt är låg. Ytterligare åtgärder för att öka hjälmanvändningen är därför nödvändiga, inte minst på grund av att antalet allvarligt skadade cyklister inte har minskat.
Betänkande 2009/10:TU14 Cykelfrågor

Mina kommentarer:

Det ökande hjälmbruket har inte minskat olyckorna, alltså måste hjälmbruket öka ännu mer. Tunnelseende.


Källa Cycle helmets – an overview

Notera också begreppet "allvarligt skadade" som troligen syftar på skador som läks på en dag eller några veckor. Det är sällsynt att cyklister får bestående skador, så länge de inte blir påkörda av bilister. Såpass sällsynt att det inte finns några siffror på det. Men varför bry sig om fakta?
Vägverket: Definitioner inom statistiken

Och begreppet säkerhet i mängden nämns inte. Det vill säga att ju fler som cyklar, desto säkrare blir det. Nederländerna: Världens säkraste cykelland - Ecoprofile

Inga kommentarer: