onsdag 21 oktober 2009

Trafiksäkerhet på riktigt


Ökat bärande av cykelhjälmar har inte visat sig minska huvudskadorna bland cyklister. Inte mer än bland fotgängare i alla fall. Men det finns andra trafiksäkerhetsåtgärder som ger stora avtryck i statistiken, t ex att stoppa rattfylleriet. Se figur ovan från Australien (New South Wales).

Figuren kommer från DL Robinsons studie Head Injuries and Helmet Laws in Australia and New Zealand (PDF). Här kommer lite fler utdrag från studien:


In Victoria, campaigns against speeding and drink-driving were introduced about the same time as the bicycle helmet law. A medical journal reported that accident costs were reduced by an estimated £100M for an outlay of £2.5M. Fig 7 (se ovan) shows the fall in pedestrian fatalities. Other states also introduced road safety campaigns about the same time as their helmet laws. Fig 8 (nedan) shows all road casualties in SA in relation to the timing of the helmet law.
Figs 7 and 8 (ovan) demonstrate why we must take care when claiming benefits of helmet laws. Cyclists are likely to benefit just as much as pedestrians from campaigns to reduce speeding and drink-driving. Some proponents of helmet laws have shown the equivalent of Fig 7 and 8 for cyclists, without explaining that similar benefits were enjoyed by other road users. The Cochrane Review of Thompson et al. fails to mention the fall in non-head injuries in Victoria (Fig 1), and dismisses the much safer road conditions (Fig 7), leading to the impression that the entire 40% fall in head cyclists' head injuries was due to increased helmet wearing.


Robinson nämner alltså "The Cochrane Review of Thompson et al." som fått stort genomslag bland myndigheter, även i Sverige. Se kommentarer från NTF nedan till signaturen turbo på Cykelforum.se. För mer kritik av Cochrane Review of Thompson et al., se Cochrane Review: Helmets for preventing head and facial injuries in bicyclists

Svar från NTF
Utifrån olycksstatistik (både polisens och sjukvårdens) kan man utläsa vilka olika typer av olyckor som sker med cykel, när de sker, var de sker, vilka som är inblandade osv. Detta kan du bl.a. läsa om i en nyligen utkommen VTI-rapport (VTI= Statens väg- och transportforskningsinstitut), R644.

En doktorsavhandling inom området är gjord av Sixten Nolén år 2004. Den heter 'Increased Bicycle Helmet Use in Sweden - Needs and Possibilities, Linköping University Medical Dessertation No. 857. Den kan säkert erhållas därifrån eller efter direktkontakt med Sixten Nolén på Transportstyrelsen (sixten.nolen@transportstyrelsen.se).

I avhandlingens kapitel 1.2 finns beskrivningar av olika svåra huvudskador, inkl. hjärnskador och ansiktsskador. Där hänvisas också till vetenskaplig litteratur som utifrån empiriska data visar att cykelhjälm kan reducera huvudskador som orsakats av trafikolyckor. Det som avhandlingen lyfter fram är cykelhjälm minskade risken för dödsfall med 73%, huvudskador och hjärnskador med 60% och ansiktsskador med 47%. I en Cochran översikt konstaterades att cykelhjälm reducerade risken för huvudskador och både milda och svåra hjärnskador med 63-88%, detta gällde för cyklister i alla åldrar och både singelolyckor och kollisoner.

Vänlig hälsning
NTF Konsument

Inga kommentarer: