måndag 8 december 2008

En värld utan kärnvapen

Det startas nu ett intiativ mot kärnvapen. Över hundra välkända politiker, affärsmän och militärer står bakom gruppen, som kallas Global Zero och som har målet att få bort alla kärnvapen inom 25 år.

Det tycker jag är bra. Det finns redan ett så kallat icke-spridningsavtal som ska förhindra spridningen av kärnvapen. Problemet med det avtalet är att alla länder som redan har kärnvapen får behålla dem. Förutom att det är dubbelmoral så får man problemet att så länge t ex Israel och Indien har kärnvapen, så kommer t ex Iran och Pakistan också vilja ha det. Genom att minska det totala antalet kärnvapen i alla länder, så minskar man drivkraften för icke-kärnvapenländer att skaffa kärnvapen.

Ekot: Initiativ mot kärnvapen lanseras i Paris

GlobalZero.org

Inga kommentarer: