måndag 3 april 2017

OECD:s rekommendationer för cykelsäkerhet och hälsa


Diskussionen om cykelsäkerhet förs ofta på en vulgär nivå. Prat om hjälm, reflexväst och hörlurar tränger ut en mer systematisk diskussion om cykelsäkerhet och hälsa.

Därför tänkte jag lyfta fram en seriös rapport från International Transport Forum, som är OECD:s trafikavdelning. I rapporten görs 18 rekommendationer, och ingen av dem handlar om hjälmar, reflexvästar eller hörlurar!

Vi börjar väl med en gång? Första rekommendationen är:

Recommendation 1: Where it does not reduce the quality of cycling networks, bicycle facilities should be located away from road traffic when feasible – especially for sections where cars are accelerating (hills, long straightaways).

Cykelinfra ska alltså dras en bit bort från smutsig biltrafik, om det kan göras utan att sänka kvaliteten på cykelnätet. Den här punkten föregås av en diskussion om hälsa och olycksrisk. Hälsa handlar ju inte enbart om skaderisken utan också om nyttan av motion och att förebygga sjukdomar.

När vi ökar cykelsäkerheten måste vi alltså beakta hälsoeffekterna som kommer av att öka cyklingen. Därför är det naturligt att beakta luftkvaliteten när man bygger cykelinfra, så länge det inte innebär omvägar för cyklister.

Visst var det här roligt? Och det finns ytterligare 17 spännande punkter i rapporten att se fram emot. Jag ska skriva om dem var för sig under de kommande dagarna!

Cycling, Health and Safety. International Transport Forum

Inga kommentarer: