torsdag 5 september 2013

Tågtunnel gör bilister snällare?


Snart kan godstågen lastas dubbelt så tungt. Klicka för större

Jag är glad att tunneln genom Hallandsås är färdigborrad! Det gnälls över det löjliga i att tunneln sparar sju minuters restid. Jag kan idag meddela att alla farliga omkörningar på landsvägen nu kommer upphöra, för det är ju så löjligt att köra om någon för att spara sju minuters restid.

Nej allvarligt gillar jag att cykla på landsvägar och småvägar, och de allra flesta bilister är snälla mot mig även om de SJÄLVKLART måstemåstemåste köra om vid allra första lämpliga tillfälle.

Många bilister är faktiskt så snälla att jag till och med funderar på om det sker ett allmänt nerlugnande när det gäller framkomligheten för bil. Med snabbare tåg och billigare flygresor verkar många inse att det finns bättre sätt att komma fram snabbt. Tågen kör trots allt dubbelt så fort som på autobahn och flygen går ännu fortare.

Tunneln blir bra för persontågen som kommer fram snabbare, men ännu bättre blir det för godstågen som kan lastas dubbelt så tungt och dessutom slippa omvägen via Hässleholm. När tunneln tas i bruk 2015 blir det sammanhängande dubbelspår Varberg-Ängelholm, och godstågen kan sen fortsätta på det egna enkelspåret Ängelholm-Arlöv(-Malmö). För godstrafiken blir det nästan som en helt ny järnväg hela vägen från Halmstad till Malmö.

Genombrott i Hallandsåstunneln. Svenska Järnvägsklubben
När dubbelspåret genom åsen har färdigställts möjliggörs en fördubbling av tågens godsvikt, en ökning av antalet tåg från dagens fyra till 24 per timme, samt att tågen kan köra i 200 km i timmen i stället för dagens 80.

Inga kommentarer: