fredag 8 februari 2013

Inte fler vårddygn för cyklister


Sista tiden har propagandaministeriet försäkringsbolagen skrivit pressmeddelanden om att cyklister skadas mest i trafiken. Men det gäller bara i vissa städer, troligen för att biltrafiken i städerna går lite långsamt, eller på motorvägar. Många stadsbor åker kollektivt, vilket är mycket säkert och minskar antalet skadade bilister.

Tittar man på hela Sverige så är det alltjämt bilister som får flest vårddygn, 16 176 vårddygn under 2010. Cyklister fick 12 663 vårddygn, och 12 404 för mc/moped. Cyklister får dessutom kortaste vårdtiden per vårdtillfälle. Det är värt att nämna att definitionen på svårt skadad, som det handlar om här, är att man vårdas minst ett dygn. Så om man läggs in på måndag förmiddag och kommer hem på tisdag eftermiddag så är man svårt skadad. Skulle man ändra definitionen till minst två vårddygn kan jag tänka mig att många cykelskador skulle bortfalla.

Det här spelar roll. Idag kom en fin ledare i Expressen om hur bra det är med cykling. Men också om hur synd det är att "Cyklister numera är en större patientgrupp än bilister på sjukhus". Ja, förutom att det inte är sant. Till och med de som gillar cykling köper den felaktiga synen att det är farligt att cykla. Tack för det Folksam, NTF, If, och Trafikverket.

Sant är att cyklister lever längre och har färre sjukdagar.

Cyklisterna är ju trafikens hjältar. Expressen

Trafikanalys. Vägtrafikskadade i sjukvården 2010, tabell 5b

VTI, Trafikskador 1998-2005 enligt patientstatistik, tabell 12a & 12b

sv.wikipedia.org/wiki/Cykelhjälm#Emot

Inga kommentarer: