onsdag 31 oktober 2012

Cykling är enkelt, psykologi är svårt


Har du rätt utrustning lille vän? Foto ©Elin Bandmann/Put The Fun Between Your Legs

Cykelutredningen kom idag! I pressmeddelandet säger utredaren att cykling ska "ses som ett eget likvärdigt transportsätt inom trafikslaget väg, men liksom övriga transportsätt hanteras utifrån sina egna förutsättningar."

Mycket bra! Cykling är enkelt. Det som är komplicerat sitter i människors huvuden. Hur svårt det kan vara finns ett exempel på direkt i utredningen:

"Ett prioriterat område i polisens trafiksäkerhetsarbete är oskyddade trafikanter. I sammanhanget avses förare av motorcykel, moped och cykel. Orsaken till prioriteringen är den högre risk som dessa löper att döda eller skadas i trafiken jämfört med andra trafikanter. Polisen avser att på olika sätt övervaka hjälmanvändning, cykelljusanvändning, rödljuskörning och användandet av rätt vägbana i områden och på platser där oskyddade trafikanter vistas för att öka säkerheten för dem" (sidan 138)

Det som inte nämns är att det är lika säkert att cykla som att gå. Det visar officiell statistik från både Danmark och Sverige. Varför tjafsar inte polisen om att fotgängare ska använda rätt vägbana och rätt utrustning? Det är ju så farligt och oskyddat.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Cykel
Att cykla är ungefär lika säkert som att gå, räknat per kilometer.

Cyklingen ska ha en tydlig plats i planering och i trafikmiljö. SOU 2012:70

Inga kommentarer: