fredag 30 december 2011

Hur bra är bilbälte i tätort?

Trafiken i New York City har aldrig varit så säker som idag. Antalet omkomna blir i år det lägsta sen 1910 då statistiken börjar. Borgmästare Bloomberg säger att framgången beror på arbetet med att dämpa trafiken och beivra rattfylleri och fortkörning.

I pressmeddelandet säger polischefen Ray Kelly att man också arbetar med att få upp användningen av bilbälte. Men jag undrar hur effektivt det är egentligen, när över hälften av de omkomna var fotgängare som mejades ner av bilister. Bilbälten hjälper bara bilister som kör fort. Kör man långsammare har de ingen effekt.


Lägre risk inuti bilen. Mer risk utanpå. Sexify blog. Why bicycle helmets ARE like seatbelts

Borde man kanske göra tvärtom, och sluta bötfälla bilister i tätort utan bälte? Det räcker med att bötfälla dem som kör fort.

Tillägg 6 januari: Det som bidrar mer och mer till lägre dödsfall i trafiken, enligt trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall, är att de äldre bilarna byts ut mot modernare och trafiksäkrare. Samme Tingvall menar att problemet med fotgängare som dör i trafiken är "svåråtkomligt". Ja, om man förlitar sig på säkrare bilar så blir det så. Säkrare bilar hjälper dem på insidan av bilen, inte utanpå.

Fler döda i trafikolyckor - Göteborgs-Posten

Mayor Bloomberg Announces All-Time Record Low in Traffic Fatalities in 2011

John Adams: Seat Belts: the debate goes on, and on
Who are the saved and who are those sacrificed for their benefit? The saved are people in cars; the lives sacrificed are those of pedestrians and cyclists. The best protected (and usually the economically best off) are provided further protection at the expense of the most vulnerable.

Inga kommentarer: