söndag 16 oktober 2011

Alliansen satsar mer på cykling än Miljöpartiet


Miljöborgarrådet Per Ankersjö, centerpartiet, gillar cykling, men inte hus utan parkeringsplats för bil


Alliansen i Stockholm lovar i sin budget 2012 att satsa en miljard kronor på cykling på sju år. Det blir i genomsnitt 143 miljoner om året och det är mycket -- miljöpartiet lovar bara 100 miljoner om året i sin budget 2011. Det verkar som att det nu finns politisk enighet om att satsa på cykling i Stockholm, och att betala vad det kostar.

Nästa steg är att sluta förbjuda hus utan parkeringsplats för bil, för det gör alliansen fortfarande genom parkeringsnormen. Fyra av fem arbetsresor inom Stockholms stad är kortare än en mil, och där är cykeln ett mycket bra alternativ. Många stockholmare behöver strängt taget inte bil, och kan åka taxi, hyrbil eller bilpoolsbil när det behövs.

Förbudet är dyrt, för enligt markkontorets inventering kostar varje garageplats 200-400 tusen kronor att bygga. Som en fin ny bil. Skulle man ta bort förbudet, vilket jag hoppas att man snart gör, blir det mycket billigare att bygga och det blir troligen färre onödiga p-platser.

Svenska Dagbladet: 1 miljard till cykling i Stockholms budget

Cyklistbloggen: 143 miljoner per år till cykling

Cykelstockholm i siffror 2006 (PDF)

P-normen luckras upp i Stockholms budget för 2011
Om man ber snällt kan man möjligtvis få bygga endast 7 p-platser på tio lägenheter, istället för det vanliga tio för tio.

Miljöpartiets förslag till budget för Stockholms stad 2011 (PDF)
Cykelbanor med mycket trafik behöver breddas. Det avsätts 100 mnkr per år i investeringsbudgeten. En stor cykelparkering vid Stockholms central och cykelparkeringar vid alla T-banestationer ska byggas. Sopning och snöröjning av cykelbanor förbättras.

sv.wikipedia.org/wiki/Parkeringsnorm

3 kommentarer:

Johan sa...

Hej, bra att frågan lyfts.

Det kan dock vara bra att notera att Miljöpartiet än så länge inte har presenterat sitt budgetförslag. Det du hänvisar till är förra årets budgetförslag och att jämföra alliansen 2012 med MP 2011 är vilseledande.

Erik Sandblom sa...

Tack för påpekandet. Jag rättade texten lite.

Erik sa...

Lite trist egentligen. Man behöver inte satsa en krona på cykelbanor, det räcker med att sluta prioritera gaturummet till bilister. Asfalten funkar lika bra för cyklister helt gratis. Borde passa bra i dessa finanskristider.